Program ŽABKA

Kombinuje pojištění proti rizikům s tvorbou finanční rezervy.

K čemu je program ŽABKA dobrý

ŽABKA je speciální pojistný program pro děti v rámci životního pojištění PERSPEKTIVA. Pomůže vám zvládnout propad příjmu rodiny v případě, že dítě onemocní nebo se zraní a bude potřeba o něj pečovat. Pamatuje na výplatu peněz za vážnější úraz dítěte i vytváření finanční rezervy pro snadný vstup do dospělosti.

Zvolte si, jak své dítě necháte pojistit:

  • Pojistěte mu nemoci a úrazy.
  • Ukládejte mu peníze.
  • Nebo obojí spojte v programu ŽABKA (v rámci pojištění osob PERSPEKTIVA).

Jak funguje program ŽABKA

Základem programu je pojištění rizik, jako je úraz, nemoc dítěte nebo smrt rodiče. Platbou pojistného zároveň můžete dítěti tvořit finanční rezervu do dospělosti.

Vaše dítě je hlavním pojištěným. Vy – dospělý pojistník – sjednáváte pojištění ve prospěch svého dítěte. A protože dítě je na vás finančně i jinak závislé, je dobré, abyste i vy byli pojištěni – v programu ŽABKA je to možné.

Pojištění můžete naplánovat do doby předpokládaného osamostatnění dítěte (např. do věku 18 nebo 26 let). Dítě bude po celou dobu pojištěno proti rizikům a ve zvoleném věku bude mít k dispozici vytvořenou rezervu.

Co se stane po dosažení dospělosti dítěte

Pokud jste pojištění sjednali do věku 18 let, pak pojištění zanikne a my vám vyplatíme vytvořenou finanční rezervu. Pokud jste pojištění sjednali do věku vyššího než 18 let, může dítě v pojištění pokračovat samo.