ERSTE-SPARINVEST Progresivní fond

Základní informace

ISIN AT0000619978
Správce fondu Erste­Sparinvest KAGmbH
Charakteristika fondu Externě řízený fond fondů
Měna fondu EUR (CZK) *
Likvidita denně
Nákladovost fondu (sTER) 2.80 %

* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Investice převážně do akciových fondů
Investiční cíl: Růst hodnoty

ROZLOŽENÍ MAJETKU

90 % Akcie
10 % Alternativní investice

Investiční riziko

Vyšší

Doporučený investiční horizont

10 let a více

Výkonnost

za poslední měsíc 1,54% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce -2,48% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 1% (neanualizováno)
za poslední rok 2,69% p.a.
za poslední 2 roky 4,62% p.a.
za poslední 3 roky 2,29% p.a.
za posledních 5 let 5,92% p.a.
od založení (03. 11. 2004) 3,03% p.a.

Historie výkonnosti

Výkonnost je měřena k 16.11.2018
Výkonnost fondu v minulosti nemůže v žádném případě zaručit stejnou výkonnost v budoucnosti.