ERSTE-SPARINVEST Progresivní fond

Základní informace

ISIN AT0000619978
Správce fondu Erste­Sparinvest KAGmbH
Charakteristika fondu Externě řízený fond fondů
Měna fondu EUR (CZK) *
Likvidita denně
Nákladovost fondu (sTER) 2.80 %

* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Investice převážně do akciových fondů
Investiční cíl: Růst hodnoty

ROZLOŽENÍ MAJETKU

90 % Akcie
10 % Alternativní investice

Investiční riziko

Vyšší

Doporučený investiční horizont

10 let a více

Výkonnost

za poslední měsíc -17,29% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce -15,13% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců -11,78% (neanualizováno)
za poslední rok -9,75% p.a.
za poslední 2 roky -3,11% p.a.
za poslední 3 roky -3,15% p.a.
za posledních 5 let 4,29% p.a.
od založení (03. 11. 2004) 1,85% p.a.

Historie výkonnosti

Výkonnost je měřena k 21.08.2018
Výkonnost fondu v minulosti nemůže v žádném případě zaručit stejnou výkonnost v budoucnosti.