Co dělat, když chci upravit pojištění osob?

Vždy existuje možnost, jak pojištění upravit podle vašich aktuálních potřeb. Ať už je to změnou existujícího pojištění, nebo jeho náhradou za novější, modernější pojištění. Není tedy nutné pojištění rušit a sjednávat nové. Pomocnou ruku vám v takovém případě rádi nabídnou naši přepážkoví pracovníci.

Administrativní změny (změna trvalé či kontaktní adresy, telefonního čísla apod.) můžete nahlásit sami jak prostřednictvím služby KOOPORTÁL, tak vyplněním příslušného formuláře a jeho zasláním na naši korespondenční adresu.

Pojištění, []