Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Úspory, bonusy a něco navíc

Ušetřete s životním pojištěním NA PŘÁNÍ.

Slevy a bonusy

Rizikové životní pojištění NA PŘÁNÍ nabízí širokou škálu slev a bonusů. V závislosti na tom, jak si pojištění nastavíte, získáte dané zvýhodnění:
 

Úvěrový balíček

Splácíte-li úvěr nebo hypotéku, můžete se pojistit pro případ, že jej z důvodu vážných zdravotních komplikací nebudete schopni splácet. Úvěrový balíček kopíruje nesplacenou část úvěru a v případě invalidity, smrti nebo vážného onemocnění vám vyplatí peníze k jeho splacení. A to se slevou 20 % oproti pojištění každého tohoto rizika samostatně.

Bonus za věrnost

Za každých 5 let trvání pojištění vám přidáme navíc 5 % k pojistnému plnění. Pokud byste tedy například v 11. roce pojištění měli nějakou pojistnou událost, navýšili bychom vám plnění o 10 %. 

Cesta k zotavení

Navíc vám garantujeme až 50 000 Kč k pojistnému plnění z nejvážnějších úrazů a nemocí. 

Uhradíme vám náklady, které vynaložíte na své zotavení, jako jsou: 

 • pomůcky nehrazené zdravotní pojišťovnou (speciální obuv, naslouchátka, hygienické, kompenzační) 
 • příspěvek na úpravu řízení auta
 • příspěvek na rekvalifikační kurz
 • rehabilitace, fyzioterapie, léčebné masáže
 • lázně, ošetřovatelská péče
 • stavební úpravy
 • psychoterapie
 • hlídání dětí, rodičů a domácích mazlíčků

Účty za tyto výdaje vám proplatíme v součtu až do 50 000 Kč, pokud jste utrpěli trvalé následky úrazu nad 50 % tělesného poškození nebo invaliditu jakéhokoli stupně nebo některé vážné onemocnění z varianty EXCLUSIVE. 

Sleva za pojistnou ochranu

Chceme vás povzbudit, abyste se pojistili především proti těm rizikům, která pro vás mohou mít závažné následky:

 • invalidita
 • vážné onemocnění
 • smrt

Pokud si tato rizika pojistíte v součtu alespoň na 1 000 000 Kč, dáme vám slevu 10 %. Pokud součet dosáhne 3 000 000 Kč, a to by podle průměrného českého příjmu měl, sleva bude ještě vyšší – celých 20 %. Tuto slevu vám pak dáme také na pojištění pracovní neschopnosti a úrazů dospělých.

Sleva za více osob na smlouvě
V případě, že na smlouvě jsou pojištěny alespoň dvě osoby s rizikovým pojistným minimálně 500 Kč měsíčně, dáme vám slevu 5 % na pojištění těchto rizik:

 • smrt (z jakýchkoli příčin)
 • vážná onemocnění (vyjma PRO NI a PRO NĚJ)
 • invalidita (z jakýchkoli příčin)

Slevu uplatníte pro všechny pojištěné.

Sleva za zdravý životní styl
Žijete zdravě? Sportujete a pečujete o své zdraví? Pak můžete uplatnit slevu ve výši 5 % na pojištění těchto rizik:

 • smrt (z jakýchkoli příčin)
 • vážná onemocnění (vyjma PRO NI a PRO NĚJ)
 • invalidita (z jakýchkoli příčin)
 • pracovní neschopnost

Tuto slevu vám dáme po vyplnění dobrovolného dotazníku, a pokud jsme vám zároveň přiznali slevu za pojistnou ochranu.

Marketingové akce

Dvojnásobné plnění v případě cévní mozkové příhody
V případě cévní mozkové příhody u pojištěného dospělého vám zvýšíme pojistné plnění z pojištění pro případ vážných onemocnění na dvojnásobek, max. o 1 000 000 Kč. Sjednaná pojistná částka však musí být alespoň ve výši 100 000 Kč.

Toto zvýhodnění platí pro smlouvy uzavřené od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 a žádosti o změnu v tomto období.

Sleva z poplatku za správu pojištění
Sleva ve výši 50 % byla poskytnuta všem smlouvám uzavřeným od 19. 9. 2016 do 31. 12. 2016.

25 let Kooperativy
Při příležitosti 25 let na trhu vám zvýšíme případné pojistné plnění o 25 %, max. o 250 000 Kč, a to u těchto pojištění:

 • vážná onemocnění (včetně variant PRO NI a PRO NĚJ)
 • tělesné poškození způsobené úrazem (od 6 % u procentního plnění a od 43. dne u denního odškodného)
 • trvalé následky úrazu (s progresivním plněním od 10 % a od 25 %)

Toto zvýhodnění platí pro smlouvy uzavřené v roce 2016 a pojistné události, které nastanou do 31. 12. 2021.

Navíc 20 %
U smluv uzavřených od 1. 1. 2017 do 1. 5. 2018 vám navýšíme případné pojistné plnění o 20 %, max. o 200 000 Kč (resp. 20 000 Kč u ročního důchodu), a to u těchto pojištění:

 • smrt (vyjma základního pojištění a pojištění pro případ smrti následkem úrazu)
 • vážná onemocnění (včetně variant PRO NI a PRO NĚJ)
 • trvalé následky úrazu, pokud je jejich hodnocení vyšší než 10 %
 • invalidita, pokud se jedná o invaliditu III. stupně (vyjma pojištění pro případ invalidity pouze následkem úrazu a pojištění s výplatou důchodu)

Navíc 20 % se nevztahuje na jakékoli pojištění pro případ úrazu při dopravní nehodě.

Marketingové akce se vás týkají, pokud je máte ve své pojistné smlouvě ujednány. Přesné podmínky akcí najdete také v pojistné smlouvě.