Vážení klienti,
je nám to velmi líto, ale v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, uzavíráme nejméně do 2. 11. všechny naše pobočky. Můžete využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Případně lze využít telefonní kontakt na pracovníka pobočky, který je uveden na vstupních dveřích pobočky. Každý náš pracovník bude nápomocen k vyřešení Vašeho požadavku. Děkujeme za pochopení.

Dočasné omezení provozu infolinky

Vážení klienti. S ohledem na vládní opatření proti šíření nemoci Covid-19 a naši dobrovolnou pomoc hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Výnosy ze životního pojištění v minulých letech

Hrubý výnos z pojištění přehledně s historií minulých let.

Hrubý výnos dosažený pojišťovnou je stanoven včetně technické úrokové míry a představuje celkový výnos z finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy životních pojištění. Část tohoto výnosu nad technickou úrokovou míru se připisuje na pojistné smlouvy jako podíl na zisku, a to po schválení představenstvem společnosti zpravidla v polovině následujícího roku.

V případě, že je na pojistné smlouvě sjednána technická úroková míra vyšší, než hrubý výnos dosažený pojišťovnou, bude za daný rok připsáno zhodnocení ve výši technické úrokové míry.

Celkový hrubý výnos v % 

Rok Běžně placená pojištění, Garantovaný fond v pojištění PERSPEKTIVA a NA PŘÁNÍ Pojištění za jednorázové pojistné Mimořádné účty, Vkladový fond v pojištění PERSPEKTIVA
2019 0,42 0 0,05
2018 2,50 1,65 1,65
2017 2,60 1,60 1,60
2016 2,50 1,00 1,00
2015 3,00 2,40 2,00
2014 3,40 2,70 2,60
2013 3,80 3,20 3,00
2012 4,00 3,60 3,50
2011 3,80 / 4,00* 3,60 3,50
2010 4,00 3,70 3,50
2009 4,00 3,70 3,50
2008 4,10 3,50 3,50
2007 4,07 4,07 3,50
2006 4,10 4,10 3,50
2005 4,12 4,12 3,50
2004 4,72 4,72 4,00

* Garantovaný fond v pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN

Výnosy produktů bývalé Pojišťovny České spořitelny (vč. pojištění FLEXI)

 

FLEXI životní pojištění (číslo smlouvy 700xxxxxxx)
https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-osob/fondy/fondy-flexi/fondy-flexi-zivotni-pojisteni/garantovane-fondy

Flexibilní životní pojištění FLEXI (číslo smlouvy 55xxxxxxxx)
https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-osob/fondy/fondy-flexi/flexibilni-zivotni-pojisteni-flexi

Ostatní produkty bývalé Pojišťovny České spořitelny
https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-osob/fondy/fondy-flexi/ostatni-produkty