Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Výnosy ze životního pojištění v minulých letech

Hrubý výnos dosažený pojišťovnou je stanoven včetně technické úrokové míry a představuje celkový výnos z finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy životních pojištění. Část tohoto výnosu nad technickou úrokovou míru se připisuje na pojistné smlouvy jako podíl na zisku, a to po schválení představenstvem společnosti zpravidla v polovině následujícího roku.

Celkový hrubý výnos v %

Rok Běžně placená pojištění, Garantovaný fond v pojištění PERSPEKTIVA a NA PŘÁNÍ Pojištění za jednorázové pojistné Mimořádné účty, Vkladový fond v pojištění PERSPEKTIVA
2018 2,50 1,65 1,65
2017 2,60 1,60 1,60
2016 2,50 1,00 1,00
2015 3,00 2,40 2,00
2014 3,40 2,70 2,60
2013 3,80 3,20 3,00
2012 4,00 3,60 3,50
2011 3,80 / 4,00* 3,60 3,50
2010 4,00 3,70 3,50
2009 4,00 3,70 3,50
2008 4,10 3,50 3,50
2007 4,07 4,07 3,50
2006 4,10 4,10 3,50
2005 4,12 4,12 3,50
2004 4,72 4,72 4,00

* Garantovaný fond v pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN