Výnosy ze životního pojištění v minulých letech

Hrubý výnos z pojištění přehledně s historií minulých let.

Hrubý výnos dosažený pojišťovnou je stanoven včetně technické úrokové míry a představuje celkový výnos z finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy životních pojištění. Část tohoto výnosu nad technickou úrokovou míru se připisuje na pojistné smlouvy jako podíl na zisku, a to po schválení představenstvem společnosti zpravidla v polovině následujícího roku.

V případě, že je na pojistné smlouvě sjednána technická úroková míra vyšší, než hrubý výnos dosažený pojišťovnou, bude za daný rok připsáno zhodnocení ve výši technické úrokové míry.

Celkový hrubý výnos v %

Rok Běžně placená pojištění, Garantovaný fond v pojištění PERSPEKTIVA a NA PŘÁNÍ Pojištění za jednorázové pojistné Mimořádné účty, Vkladový fond v pojištění PERSPEKTIVA
2019 0,42 0 0,05
2018 2,50 1,65 1,65
2017 2,60 1,60 1,60
2016 2,50 1,00 1,00
2015 3,00 2,40 2,00
2014 3,40 2,70 2,60
2013 3,80 3,20 3,00
2012 4,00 3,60 3,50
2011 3,80 / 4,00* 3,60 3,50
2010 4,00 3,70 3,50
2009 4,00 3,70 3,50
2008 4,10 3,50 3,50
2007 4,07 4,07 3,50
2006 4,10 4,10 3,50
2005 4,12 4,12 3,50
2004 4,72 4,72 4,00

* Garantovaný fond v pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN