Co dělat, když chci využít daňové zvýhodnění u životního pojištění?

Pojistné, které platíte za své soukromé životní pojištění, si za určitých podmínek můžete odečítat od daňového základu a ušetřit tak na dani.

Jaké jsou podmínky?

  • Pojištění je sjednáno minimálně do věku 60 let,
  • pojištění je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let),
  • vytvořenou finanční rezervu vyberete až na konci pojištění (nikoli v jeho průběhu),
  • případné další podmínky dané zákonem.

Pokud tyto podmínky splníte, můžete si daňový základ snížit o zaplacené pojistné. Daňový základ si tak snížíte maximálně o 24 000 Kč každý rok.

Pokud jste zaměstnanci, můžete navíc využít příspěvky zaměstnavatele. V současnosti stát zaměstnavatelům umožňuje roční příspěvek pro zaměstnance ve výši až 50 000 Kč. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů a neodvádí se z něj ani sociální a zdravotní pojištění. Od 1. 1. 2015 došlo novelou zákona o daních z příjmů ke zpřísnění podmínek pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění.

Pojistné za toto pojištění (včetně případných příspěvků zaměstnavatele) je daňově zvýhodněné, pokud není ze smlouvy možné vybírat prostředky před jejím koncem.

Máte tedy vždy jen jednu z možností:

  • vybírat ze smlouvy finanční prostředky v jejím průběhu, nebo
  • využívat daňové zvýhodnění a celé zaplacené pojistné nebo jeho část si odečítat od základu daně

Ukončení pojistné smlouvy

Jestliže jste v minulých zdaňovacích obdobích využíval možnosti daňového zvýhodnění podle zákona o daních z příjmů, může být s předčasným ukončením pojistné smlouvy spojena povinnost dodanit částky dříve uplatněného daňového zvýhodnění.

Pojištění, []