Co dělat, když jsem povinen nechat provést vstupní odbornou prohlídku vozidla?

Na vstupní prohlídku se objednejte telefonicky na infolince 957 105 105, kde s vámi operátor sepíše objednávku na vstupní prohlídku. Operátor vám nabídne dvě možnosti, jak může prohlídka proběhnout:

  • Na prohlížecím místě tzv. "drive-in".
  • Pokud ve vašem okolí nebude žádný "drive-in", pošleme mobilního technika na vámi uvedenou adresu prohlídky. Technik nejdříve zavolá a domluví se s vámi na termínu.

Do objednávky se uvádí údaje z pojistné smlouvy, tak je dobré, mít ji u sebe k náhledu.