Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili
provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Tisková zpráva

Stále mnoho chodců zbytečně umírá za tmy. Nedbají na svou dostatečnou viditelnost pro řidiče.

21.10.2019

V roce 2018 zemřelo za tmy 51 procent ze všech usmrcených chodců

Povinnost označit se reflexem však platí i za dne za zhoršené viditelnosti

Noční silnice jsou pro chodce stále nebezpečné. To dokládají i loňské statistiky dopravní nehodovosti. Za celý rok zemřelo při nehodách celkově 113 chodců. Při nehodách v noci zahynulo 58 z nich, z toho 30 v obci a 28 mimo obec. Z celkově 58 chodců, kteří přišli o život za tmy, bylo 44 mužů a 14 žen, při nočních nehodách nezemřelo žádné dítě. Nejmladšímu usmrcenému chodci za tmy bylo 19, naopak nejstaršímu 84 let.

Chodci umírali za zhoršené viditelnosti i ve dne

Dalších 9 chodců zemřelo ve dne, kdy byla viditelnost zhoršená vlivem klimatických podmínek, či za svítání nebo soumraku. Za nezhoršené viditelnosti ve dne zahynulo 46 chodců, tedy jen 41 procent z celkového počtu usmrcených chodců. „Zatímco obecně zemřelo za noci či ve dne za zhoršené viditelnosti 216 – tedy 38 procent - z celkového počtu 565 obětí dopravních nehod, u fatálních nehod chodců je tomu naopak. Většina z nich – tedy 59 procent – zemřela v době, kdy byla snížená viditelnost,“ upozorňuje Roman Budský z Platformy Vize 0.

Chodci jsou za snížené viditelnosti opravdu ohrožení. Nadprůměrně nebezpečné jsou pro ně tmavé měsíce roku, tedy listopad až březen. V letech 2006-2016 v daném období umíralo 54 procent z celkového ročního počtu usmrcených chodců. V roce 2017 to pak bylo 46 a o rok později 48 procent. S nadcházejícím sychravým podzimním obdobím, na které navážou zimní měsíce, by se tedy více než kdy jindy měli chodci snažit být pro řidiče viditelní. Pojďme si stručně připomenout klíčové zásady.

Kdy a kde je chodec povinen používat reflexní doplňky

Vždy za snížené viditelnosti, když se mimo obec pohybuje po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. „Snížená viditelnost, to není jen tma, ale také například za svítání, soumraku, ve dne za deště, mlhy, sněžení… Zkrátka vždy, kdy účastníci silničního provozu dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na silnici,“ vysvětluje Roman Budský.  

 

Neviditelnost se může chodci citelně prodražit

Chodcům, kteří nedodrží novou povinnost, hrozí pokuta ve výši až 2 000 korun. Chodci by ale měli pamatovat na to, že se vystavují nejen hrozbě finančního postihu, ale případně také potenciálnímu nebezpečí v podobě povinnosti uhradit část léčebných či dalších nákladů vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou.

Zákon ukládá chodcům povinnost používat reflexní doplňky jen mimo obec. Určitě by je však měli používat za snížené viditelnosti i v obci. Zahraniční zkušenosti totiž prokazují, že polovina chodců, kteří zemřeli za tmy, mohla žít, pokud by byla označena kvalitními reflexy.

Navíc mohou mít chodci, kteří poruší tuto povinnost a zaviní nehodu, problémy i s pojišťovnou. „Rozhodně budeme zjišťovat, zda by použití reflexních prvků mohlo zabránit nehodě nebo zmírnit její následky. Pokud zjistíme, že ani jejich použití by průběh nehody neovlivnilo, nebudeme vůči chodci uplatňovat žádné postihy. Ale v případě prokázání spoluviny nebo zavinění ze strany chodce bychom mohli přikročit ke krácení vyplacené částky,“ potvrzuje Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.