Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili
provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Platforma VIZE 0

Změna filosofie náhledu na dopravní bezpečnost

O projektu

VIZE 0 je změna filosofie náhledu na dopravní bezpečnost, která za každou nehodou nevidí selhání jednotlivce, ale celého dopravního systému – od řidičů, přes učitele autoškoly, projektanty infrastruktury, výrobce vozidel, zákonodárce
až po represivní složky. Selhání systému, který nepředstavují pouze jednotlivci nebo stát, ale také soukromé a komerční subjekty.

Kooperativa se hrdě k této filosofii hlásí a pro potřeby koordinace celého takového systému iniciovala založení Platformy VIZE 0, kde jsou velmi vítány všechny subjekty, které svou činností mohou, a hlavně chtějí napomoci dosažení našeho vzájemného celospolečenského cíle 0 mrtvých a vážně zraněných osob
na českých silnicích. Připojíte se i Vy?

Naší vizí je nulový počet mrtvých a vážně zraněných osob v důsledku dopravních nehod.

Zvýšení úrovně dopravní bezpečnosti je společným cílem všech partnerů Platformy VIZE 0.

Spolu s partnery z Platformy VIZE 0 jsme se rozhodli ke vzájemné spolupráci
a koordinaci našich aktivit směrem ke zvyšování úrovně dopravní bezpečnosti
v České republice, snižování dopravní nehodovosti a popularizaci problematiky dopravní bezpečnosti. Naše individuální aktivity chceme vzájemně propojovat, sdílet informace, zkušenosti, data a projekty s cílem zintenzivnění jejich efektu
na území České republiky.

Více informací naleznete na www.vize0.cz