Zaměstnanci

Vážíme si svých zaměstnanců, které aktivně zapojujeme i do naplňování našich hodnot a udržitelné vize. Věříme, že různorodost zaměstnanců přináší prostor pro inovace i porozumění potřebám klientů. Proto pracujeme na principech diverzity ve firemní kultuře. Jsme signatáři evropské Charty diverzity a její principy naplňujeme. Podporujeme rovné příležitosti a respektujeme individuální potřeby zaměstnanců bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní stav. Nabízíme moderní flexibilní prostředí a slaďování pracovního a soukromého života.