Pečujeme o naše zaměstnance

Zálěží nám na rozvoji i na zdraví

O naše zaměstnance pečujeme od prvopočátků vzniku pojišťovny. V roce 2018 jsme započali nový přístup v péči o naše zaměstnance. Vzhledem k faktu, že většina z našich zaměstnanců tráví podstatnou část sezením u stolu či za volantem, rozhodli jsme se věnovat programům zaměřeným na zdraví. V únoru 2018 proběhla po našich pracovištích napříč republikou kampaň zaměřená na zdravá záda. Zapojili jsme zrakově postižené fyzioterapeuty ze společnosti Tecum, kteří se vydali mezi naše zaměstnance, aby jim opravili návyky a ukázali, jak správně sedět u pracovního stolu. Jako dárek každý zaměstnanec obdržel fyzioterapeutický overball usnadňující sezení za stolem s možností protažení jednotlivých částí těla. Kampaň byla doplněná o instruktážní videa. Pro zájemce o pravidelná cvičení jógy pořádáme každých 14 dní ranní hodinové protažení přímo v budově naší centrály. V průběhu celého roku jsme se zaměřili na aktuální a celosvětová témata. Celkem jsme v programu Pečujeme o sebe v roce 2018 uspořádali pro 3 300 zaměstnanců 45 akcí věnujících se jak péči o záda, tak i zdravému srdci, prevenci rakoviny prsou a varlat, technikami zvládání stresu, prevencí cévních onemocnění, psychosomatice, prevenci vážných nemocí, komunikaci v rodině, první pomoci pro děti, či odolnosti vůči stresu.

Zdravá záda

V roce 2018 jsme započali nový přístup v péči o naše zaměstnance. Vzhledem k faktu, že většina z našich zaměstnanců tráví podstatnou část sezením u stolu či za volantem, rozhodli jsme se věnovat programům zaměřeným na zdraví. V únoru 2018 proběhla po našich pracovištích napříč republikou kampaň zaměřená na zdravá záda. Zapojili jsme zrakově postižené fyzioterapeuty ze společnosti Tecum, kteří se vydali mezi naše zaměstnance, aby jim opravili návyky a ukázali, jak správně sedět u pracovního stolu. Jako dárek každý zaměstnanec obdržel fyzioterapeutický overball usnadňující sezení za stolem s možností protažení jednotlivých částí těla. Kampaň byla doplněná o instruktážní videa. V průběhu celého roku jsme se zaměřili na aktuální a celosvětová témata.

Zdravá záda cvičení

 

Jóga

Pecujeme_joga_intro

Od roku 2018 pořádáme pro zájemce z řad zaměstnanců pravidelná cvičení jógy, a to každých 14 dní formou ranního hodinového protažení přímo v budově naší centrály. Kapacita sálu, který využíváme pro tato cvičení je 25 osob, což se nám vždy podaří bez problémů naplnit.

Příkladem můžou být aktivity pořádané v únoru 2018. Víme, že únor je měsícem zamilovaných, a proto jsme využili tento symbol k péči o srdce. Uskutečnili jsme pro zaměstnance workshopy, na kterých se dozvěděli, jak lidské srdce funguje a jak se o něj správně starat. Zaměřili jsme se na to, jak včas rozpoznat infarkt, mozkovou mrtvici a jiná onemocnění, i jak nejlépe pomoci člověku, který se v této situaci ocitne.

pecujeme_joga_cviceni

Tématické workshopy

Uvědomujeme si, že zvláště v dnešní uspěchané době je velmi důležité nezapomínat na své zdraví, nejen po tělesné, ale také po duševní stránce. I s ohledem na tuto skutečnost jsme v roce 2018 pro 3 300 zaměstnanců uspořádali 45 akcí věnujících se jak péči o záda, tak i zdravému srdci, prevenci rakoviny prsou a varlat, technikami zvládání stresu, prevencí cévních onemocnění, psychosomatice, prevenci vážných nemocí, komunikaci v rodině, první pomoci pro děti, či odolnosti vůči stresu.

tematicke workshopy prsa

Příkladem můžou být aktivity pořádané v únoru 2018. Víme, že únor je měsícem zamilovaných, a proto jsme využili tento symbol k péči o srdce. Uskutečnili jsme pro zaměstnance workshopy, na kterých se dozvěděli, jak lidské srdce funguje a jak se o něj správně starat. Zaměřili jsme se na to, jak včas rozpoznat infarkt, mozkovou mrtvici a jiná onemocnění, i jak nejlépe pomoci člověku, který se v této situaci ocitne.

pecujeme_tematicke workshopy_žij srdcem

Podpůrné aktivity

V oblasti vzdělávání se zaměřujeme na aktivity osobního i profesního rozvoje zaměstnanců. Pořádáme řadu interních vzdělávacích školení, osobnost rozvíjejících přednášek a workshopů se zajímavými hosty či zdravotně preventivních akcí. Zároveň se naši zaměstnanci mohou vzdělávat pomocí e- learningů či přihlašovat na externí vzdělávací akce. 

Nad rámec aktivit programu Pečujeme o sebe se i díky spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou podařilo rozšířit část preventivních programů pro naše zaměstnance. Jednalo se např. o dentální hygienu, dermatologické a oční prohlídky, očkování proti chřipce či masáže.

Budova Centrály Kooperativy je vybavena vlastní ošetřovnou, využívanou pro masáže (ty zajišťují zrakově postižení maséři ze společnosti Tecum). 

Sport v Kooperativě nejenom podporujeme, ale také aktivně provozujeme. Od založení firmy existuje klub Triangl, který sdružuje zaměstnance - sportovce, kteří se každoročně účastní firemních sportovních her a dalších aktivit. Bez rozdílu věku, povolání, hierarchie se 2x ročně setkávají kolegové napříč republikou na firemních letních a zimních sportovních hrách. Svým rozsahem a popularitou se jedná o největší team-buildingovou akci v Kooperativě. Fotbalový tým Kooperativy nás reprezentuje nejenom na tuzemské scéně, ale také na mezinárodních utkáních.

Myslíme i na tíživé životní situace, do kterých se může dostat každý z nás. V takových případech pomáháme prostřednictvím návratných i nenávratných sociálních půjček. Dále také poskytujeme ve zvláštních případech pracovní volno zaměstnancům samoživitelům pečujícím o dítě. V rámci benefitů poskytujeme příspěvek na penzijní fond a životní pojištění.

Zaměstnancům je k dispozici školicí středisko Hrůzův mlýn. To primárně slouží pro vzdělávací akce, ale o víkendech je k využití i pro soukromé rekreace. Během prázdnin se pak promění na dětské rekreační tábory pořádané samotnými zaměstnanci pro děti svých kolegů a kolegyň. Pro rekreaci poskytujeme i zvýhodněné pobyty na Šumavě a v Karlových Varech.

Benefity

Plošné benefity

 • celoroční cetovní pojištění zdarma
 • týden dovolené navíc
 • příspěvek na stravování
 • životní pojištění s úrazovým pojištěním, pojištěním invalidity, pracovní neschopnosti a vážných onemocnění

Výběrové benefity

 • dětská rekreace
 • krátkodobé dětské sportovní akce
 • návratné bezúročné sociální půjčky
 • nenávratné sociální výpomoci
 • podpora zaměstnanců ukončujících pracovní poměr pro nadbytečnost
 • zvýhodněné podmínky pro sjednávání smluvních pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů
 • zvýhodněné podmínky pro sjednávání pojištění motorových vozidel
 • pracovní volno poskytované na překlenutí nemoci
 • pracovní volno poskytované při zvláštních osobních důvodech
 • příspěvky na Akce pro podporu a posílení týmu a Pobyty zaměstnanců
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
 • příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění
 • sportovní klub Triangl a sportovní hry
 • úrazové pojištění novorozených dětí zaměstnanců
 • zaměstnanecké půjčky
 • zaměstnanecké výhody poskytované Finanční skupinou České spořitelny

Statusové benefity

 • pracovní volno poskytované těhotným ženám
 • program pro seniory
 • program pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností
 • výhody poskytované zaměstnancům na mateřské nebo rodičovské dovolené