Řešení škod u pojištění majetku

Jak postupovat v případě škody

Nechte místo ohledat

Byla–li škoda způsobena požárem nebo máte–li podezření ze spáchání trestného činu (např. krádež, vandalismus), je potřeba přivolat policii (158) nebo hasiče (150).

Škodu vyfoťte

Pořiďte fotodokumentaci poškozených věcí. Vyfoťte jak celkový pohled na poškozené věci (nemovitost, movité předměty), tak i detaily poškozených částí. Zároveň poškozené věci nelikvidujte a ponechte k případné prohlídce. 

Zabezpečte majetek

Provizorně zabezpečte majetek, aby se škoda nezvětšovala. Např. při poškození střešní krytiny dočasně zajistěte, aby do objektu nezatékalo. Začněte uklízet a sušit.

Sepište poškozené věci a připravte si k nim podklady

Připravte si soupis poškozených či odcizených věcí s uvedením pořizovací ceny a stáří. Pokud máte, najděte k poškozeným věcem pořizovací doklady.

U poškozených staveb sepište rozměry poškozených stavebních součástí včetně druhu materiálu (např. rozměry místností včetně jejich výšky, druh malby; délku a druh materiálu poškozených okapů; plochu a typ poškozené střešní krytiny, případně počet poškozených střešních tašek; uvéďte případný vnitřní či venkovní obklad stěn – materiál, rozměry, počet kusů atp.).

Odhadněte škodu

Alespoň přibližně odhadněte celkovou škodu.

Přečtěte si pojistné podmínky

V klidu si prostudujte, na co se vaše pojištění vztahuje, popřípadě jak vysokou máte spoluúčast. Tyto informace najdete v pojistných podmínkách, které se vztahují k vaší pojistné smlouvě. Odkaz na pojistné podmínky najdete u jednotlivých pojištění nebo souhrnně zde.

Pro nahlášení škody si připravte

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Místo a datum vzniku škody
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Identifikační údaje pojištěného
 • Kontaktní údaje případných svědků
 • Předpokládanou výši škody

Nahlaste škodu

Co nejdříve nahlaste škodu pojišťovně. Hlásit škodu může pojištěný nebo na základě plné moci zástupce pojištěného.

 • on–line (doporučujeme)
 • telefonicky na naší zákaznické lince 957 105 105
 • osobně na kterékoli pobočce Kooperativy
 • písemně na formuláři na adresu:
  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  Centrum zákaznické podpory
  Brněnská 634
  664 42 Modřice

Spolu s hlášením škody zároveň můžete připravené podklady (policejní protokol, seznam poškozených věcí, fotodokumentaci, …):

 • přiřadit při on-line hlášení 
 • přinést osobně na pobočku Kooperativy
 • zaslat poštovní službou společně s formulářem

Jak probíhá řešení škody

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo...

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo a škodu dostane k vyřešení tzv. likvidátor. O přiděleném čísle pojistné události vás obratem budeme informovat.

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty...

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty obsažené ve spisu k pojistné události a telefonicky vás kontaktuje, aby vás informoval o následném postupu. Může po vás požadovat doplnění určitých dokladů, popřípadě sjednání prohlídky technikem.

Podklady můžete přiřadit 

 • on-line na webových stránkách Kooperativy v sekci On-line přehled a správa škody
 • zasláním na e-mail podatelna@koop.cz 
 • zasláním na korespondenční adresu:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY – centrální podatelna
Brněnská 634
664 42  Modřice

Při odesílání dokumentů vždy uvádějte přiřazené číslo škodné události.

Celé šetření musíme dokončit do 3 měsíců od nahlášení...

Celé šetření musíme dokončit do 3 měsíců od nahlášení. Do 15 dnů po obdržení posledního potřebného dokladu vám sdělíme výsledek šetření škody. Pokud se tak nestane, dáme vám vědět, proč se tak stalo.

Pojistné plnění, na které máte nárok, vám vyplatíme...

Pojistné plnění, na které máte nárok, vám vyplatíme dle vašeho požadavku převodem na bankovní účet (doporučujeme) nebo poštovní poukázkou. Při převodu na účet obdržíte pojistné plnění rychleji než poukázáním peněz složenkou; navíc odpadají problémy s možnou ztrátou složenky nebo času při vyzvedávání peněz na poště.

Jak zjistit aktuální stav šetření škody

 • Podívejte se on–line.
 • Zeptejte se na naší zákaznické lince 957 105 105.

Vždy potřebujete znát číslo pojistné události.

Hlášení pojistné události, Nahlásit pojistnou událost, nahlášení pojistné události, [Hlášení pojistné události - majetek]