Vážení klienti,
je nám to velmi líto, ale v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, uzavíráme nejméně do 2. 11. všechny naše pobočky. Můžete využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Případně lze využít telefonní kontakt na pracovníka pobočky, který je uveden na vstupních dveřích pobočky. Každý náš pracovník bude nápomocen k vyřešení Vašeho požadavku. Děkujeme za pochopení.

Dočasné omezení provozu infolinky

Vážení klienti. S ohledem na vládní opatření proti šíření nemoci Covid-19 a naši dobrovolnou pomoc hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Dokumenty k cestovnímu pojištění

Pojistné podmínky a informace pro klienta

Informace pro klienta
Pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS, KOLUMBUS ABONENT a KOLUMBUS ABONENT RODINA (M-750/18)

Informační dokument o pojistném produktu

Informační dokument o pojistném produktu – Cestovní pojištění

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky k Cestovnímu pojištění

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy) - interaktivní PDF
Žádost o ukončení pojistné smlouvy - interaktivní PDF

Formuláře k nahlášení pojistné události

Prohlášení ošetřujícího lékaře
Oznámení pojistné události z pojištění STORNO
Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby
Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a z odpovědnosti za újmu
Oznámení pojistné události z pojištění zpoždění zavazadel a z pojištění zpoždění letu
Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí
Oznámení smrti následkem úrazu
Oznámení trvalých následků úrazu

Flotilové pojištění

Výukový materiál pro Pojistníka
IPID Cestovní pojištění - Rámcová smlouva