Dokumenty k cestovnímu pojištění

Pojistné podmínky a informace pro klienta

Informace pro klienta
Pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS, KOLUMBUS ABONENT a KOLUMBUS ABONENT RODINA (M-750/18)

Informační dokument o pojistném produktu

Informační dokument o pojistném produktu – Cestovní pojištění

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky k Cestovnímu pojištění

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Formuláře k nahlášení pojistné události

Prohlášení ošetřujícího lékaře
Oznámení pojistné události z pojištění STORNO
Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby
Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a z odpovědnosti za újmu
Oznámení pojistné události z pojištění zpoždění zavazadel a z pojištění zpoždění letu
Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí
Oznámení smrti následkem úrazu
Oznámení trvalých následků úrazu

Flotilové pojištění

Výukový materiál pro Pojistníka
IPID Cestovní pojištění - Rámcová smlouva

Veřejný příslib

Veřejný příslib – Karanténa