Archiv dokumentů k pojištění majetku

Pojistné podmínky a informace pro klienta

Dodatkové pojistné podmínky pro připojištění elektronických a strojních zařízení (M-190/14)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění bytových domů (M-200-14)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (M-100/14)
Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany ve spotřebitelských vztazích (M-955/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností (M-600-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění budov a ostatních staveb (M-300/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti (M-500/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění bytových a nebytových jednotek (M-400/14)
Smluvní ujednání pro pojištění majetku občanů (M111-16)
Smluvní ujednání pro pojištění bytových domů (M222-16)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění sportovní výbavy (M-555-18)
Všeobecné podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti občanu 2017
Dodatkové pojistné podmínky pro poskytování asistence (M-122-14)
Dodatkové pojistné podmínky pro poskytování domácí asistence (M-121-14)
Informace pro klienta