Dokumenty k pojištění odpovědnosti

Pojistné podmínky a informace pro klienta

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb
Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01/2014
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů obchodní korporace
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Informační dokument o pojistném produktu

Informační dokument o pojistném produktu - Rodinný dům a domácnost
Informační dokument o pojistném produktu - Byt a domácnost
Informační dokument o pojistném produktu - Bytový dům
Informační dokument o pojistném produktu - Rekreační objekt
Informační dokument o pojistném produktu - Sportovní výbava
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost zastupitelů obce
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost poskytování odborných služeb
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost silničního přepravce
Informační dokument o pojistném produktu – TREND
Informační dokument o pojistném produktu – START PLUS
Informační dokument o pojistném produktu – MANAŽER Plus
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost členů SVJ a BD

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Formuláře k nahlášení pojistné události

Hlášení pojistné události (vpisovací PDF)
Hlášení pojistné události (vpisovací PDF, elektronický podpis)
Posudek o ohodnocení bolesti (vpisovací)
Posudek o ztížení společenského uplatnění (vpisovací)
Formulář Čestné prohlášení

Ostatní