Vážení klienti, od pondělí 23. 11. se na Vás těšíme na našich pobočkách v nové otevírací době. Před návštěvou pobočky si prosím ověřte na webu koop.cz případně telefonicky, zda je Vámi vybraná pobočka pro klienty dostupná a v jakém čase. Můžete nadále využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Dokumenty k pojištění NA PŘÁNÍ

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Informace pro klienta obsahující – Informace o životním pojištění
NA PŘÁNÍ – varianta s investiční složkou, Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění NA PŘÁNÍ, Informace o zpracování osobních údajů
Pojistné podmínky pro pojištění NA PŘÁNÍ – varianta s investiční složkou
Informace pro klienta obsahující – Informace o životním pojištění
NA PŘÁNÍ – riziková varianta, Informace o zpracování osobních údajů
Pojistné podmínky pro pojištění NA PŘÁNÍ – riziková varianta

Přehledy poplatků a parametrů

Přehled poplatků a parametrů pojištění NA PŘÁNÍ – varianta
s investiční složkou
Přehled poplatků a parametrů pojištění NA PŘÁNÍ – riziková varianta

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění NA PŘÁNÍ
Sdělení klíčových informací pro fond CONSEQ ACTIVE INVEST Dynamické portfolio
Sdělení klíčových informací pro fond CONSEQ ACTIVE INVEST Vyvážené portfolio
Sdělení klíčových informací pro Garantovaný fond (0,7 %)

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy
Žádost o změnu v pojistné smlouvě u investičního životního pojištění nebo pojištění s vedením účtu - PDF k vytištění
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy) - PDF k vytištění
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy) - interaktivní PDF
Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele u SŽP - PDF k vytištění
Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele u SŽP - interaktivní PDF
Žádost o ukončení pojistné smlouvy - PDF k vytištění
Žádost o ukončení pojistné smlouvy - interaktivní PDF
Žádost o výběr finančních prostředků - PDF k vytištění

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte - PDF k vytištění
Oznámení úmrtí - PDF k vytištění
Oznámení úmrtí - interaktivní PDF
Oznámení trvalých následků úrazu - PDF k vytištění
Oznámení trvalých následků úrazu - interaktivní PDF
Oznámení úrazu - PDF k vytištění
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby - PDF k vytištění
Oznámení vážného onemocnění dítěte - PDF k vytištění
Oznámení invalidity - PDF k vytištění
Oznámení invalidity - interaktivní PDF
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob - PDF k vytištění
Zpráva ošetřujícího lékaře - PDF k vytištění

Identifikace osob

Identifikace a základní kontrola právnické osoby - PDF k vytištění
Identifikace a základní kontrola právnické osoby - interaktivní PDF
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby - PDF k vytištění
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E) - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN) - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9) - interaktivní PDF

Ostatní

Veřejný příslib platný od 1. 5. 2020
Veřejný příslib platný od 24. 4. 2019
Veřejný příslib platný od 1. 1. 2019
Veřejný příslib platný od 2. 5. 2018
Veřejný příslib platný od 1. 12. 2017

[oceňovací tabulky]