Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Dokumenty k pojištění NA PŘÁNÍ

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Informace pro klienta obsahující – Informace o životním pojištění
NA PŘÁNÍ – varianta s investiční složkou, Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění NA PŘÁNÍ, Informace o zpracování osobních údajů
Pojistné podmínky pro pojištění NA PŘÁNÍ – varianta s investiční složkou
Informace pro klienta obsahující – Informace o životním pojištění
NA PŘÁNÍ – riziková varianta, Informace o zpracování osobních údajů
Pojistné podmínky pro pojištění NA PŘÁNÍ – riziková varianta

Přehledy poplatků a parametrů

Přehled poplatků a parametrů pojištění NA PŘÁNÍ – varianta
s investiční složkou
Přehled poplatků a parametrů pojištění NA PŘÁNÍ – riziková varianta

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění NA PŘÁNÍ
Sdělení klíčových informací pro fond CONSEQ ACTIVE INVEST Dynamické portfolio
Sdělení klíčových informací pro fond CONSEQ ACTIVE INVEST Vyvážené portfolio
Sdělení klíčových informací pro Garantovaný fond (0,7 %)

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory pojistitele nebo tzv. na dálku
Žádost o změnu v pojistné smlouvě u investičního životního pojištění nebo pojištění s vedením účtu
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele u SŽP
Žádost o ukončení pojistné smlouvy
Žádost o výběr finančních prostředků

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte
Oznámení úmrtí
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení úrazu
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby
Oznámení vážného onemocnění dítěte
Oznámení invalidity
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob
Zpráva ošetřujícího lékaře

Identifikace osob

Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN)
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9)

Ostatní

Veřejný příslib – změny platné pro pojistné smlouvy pojištění osob uzavřené
do 23. 4. 2019 včetně
Veřejný příslib - změny platné pro pojistné smlouvy životního pojištění PERSPEKTIVA a pro pojistné smlouvy životního pojištění NA PŘÁNÍ uzavřené
do 1. 1. 2019 včetně
Veřejný příslib - změny platné pro pojistné smlouvy životního pojištění NA PŘÁNÍ uzavřené do 1. 5. 2018 včetně
Veřejný příslib – změny platné pro pojistné smlouvy životního pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN a pro pojistné smlouvy životního pojištění
NA PŘÁNÍ uzavřené do 30. 11. 2017 včetně