Dokumenty k pojištění RENTA PROFIT

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Informace pro klienta obsahující – Informace o životním pojištění RENTA PROFIT, Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění RENTA PROFIT, Informace o zpracování osobních údajů
Soubor pojistných podmínek pro POJIŠTĚNÍ OSOB

Přehledy poplatků a parametrů

Přehled poplatků a parametrů pojištění RENTA PROFIT

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění RENTA PROFIT

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Interaktivní PDF

Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

PDF k vytištění

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Formuláře k nahlášení pojistné události

Interaktivní PDF

Oznámení úmrtí

PDF k vytištění

Oznámení úmrtí
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob

Identifikace osob

Interaktivní PDF

Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E)

PDF k vytištění

Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby