Dokumenty k pojištění RENTA PROFIT

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Informace pro klienta obsahující – Informace o životním pojištění RENTA PROFIT, Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění RENTA PROFIT, Informace o zpracování osobních údajů
Soubor pojistných podmínek pro POJIŠTĚNÍ OSOB

Přehledy poplatků a parametrů

Přehled poplatků a parametrů pojištění RENTA PROFIT

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění RENTA PROFIT

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy) - PDF k vytištění
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy) - interaktivní PDF
Žádost o ukončení pojistné smlouvy - PDF k vytištění
Žádost o ukončení pojistné smlouvy - interaktivní PDF

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oznámení úmrtí - PDF k vytištění
Oznámení úmrtí - interaktivní PDF
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob - PDF k vytištění

Identifikace osob

Identifikace a základní kontrola právnické osoby - PDF k vytištění
Identifikace a základní kontrola právnické osoby - interaktivní PDF
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby - PDF k vytištění
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E) - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN) - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9) - interaktivní PDF