Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Dokumenty k pojištění RENTA PROFIT

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Informace pro klienta obsahující – Informace o životním pojištění RENTA PROFIT, Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění RENTA PROFIT, Informace o zpracování osobních údajů
Soubor pojistných podmínek pro POJIŠTĚNÍ OSOB

Přehledy poplatků a parametrů

Přehled poplatků a parametrů pojištění RENTA PROFIT

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění RENTA PROFIT

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory pojistitele nebo tzv. na dálku
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oznámení úmrtí
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob

Identifikace osob

Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN)
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9)