Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Skupinové pojištění

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Pojistné podmínky pro skupinové pojištění
Informace pro klienta obsahující – Informace o skupinovém pojištění, Informace o zpracování osobních údajů

Informační dokument o pojistném produktu

Informační dokument o pojistném produktu – Skupinové pojištění osob

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Interaktivní PDF

Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy) - interaktivní PDF
Žádost o ukončení pojistné smlouvy - interaktivní PDF

PDF k vytištění

Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy) - PDF k vytištění
Žádost o ukončení pojistné smlouvy - PDF k vytištění

Formuláře k nahlášení pojistné události

Interaktivní PDF

Oznámení úmrtí - interaktivní PDF
Oznámení trvalých následků úrazu - interaktivní PDF
Oznámení invalidity - interaktivní PDF

PDF k vytištění

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte - PDF k vytištění
Oznámení úmrtí - PDF k vytištění
Oznámení trvalých následků úrazu - PDF k vytištění
Oznámení úrazu - PDF k vytištění
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby - PDF k vytištění
Oznámení vážného onemocnění dítěte - PDF k vytištění
Oznámení invalidity - PDF k vytištění
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob - PDF k vytištění
Zpráva ošetřujícího lékaře - PDF k vytištění

Identifikace osob

Interaktivní PDF

Identifikace a základní kontrola fyzické osoby - interaktivní PDF
Identifikace a základní kontrola právnické osoby - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9) - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN) - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E) - interaktivní PDF

PDF k vytištění

Identifikace a základní kontrola právnické osoby - PDF k vytištění
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby - PDF k vytištění

Ostatní

Veřejný příslib platný od 1. 5. 2020
Veřejný příslib platný od 24. 4. 2019
Veřejný příslib platný od 1. 12. 2017
Veřejný příslib platný od 1. 4. 2015

[oceňovací tabulky]