Dočasné omezení provozu infolinky

Vážení klienti. S ohledem na vládní opatření proti šíření nemoci Covid-19 a naši dobrovolnou pomoc hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Skupinové pojištění

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Pojistné podmínky pro skupinové pojištění
Informace pro klienta obsahující – Informace o skupinovém pojištění, Informace o zpracování osobních údajů

Informační dokument o pojistném produktu

Informační dokument o pojistném produktu – Skupinové pojištění osob

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy) - PDF k vytištění
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy) - interaktivní PDF
Žádost o ukončení pojistné smlouvy - PDF k vytištění
Žádost o ukončení pojistné smlouvy - interaktivní PDF

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte - PDF k vytištění
Oznámení úmrtí - PDF k vytištění
Oznámení úmrtí - interaktivní PDF
Oznámení trvalých následků úrazu - PDF k vytištění
Oznámení trvalých následků úrazu - interaktivní PDF
Oznámení úrazu - PDF k vytištění
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby - PDF k vytištění
Oznámení vážného onemocnění dítěte - PDF k vytištění
Oznámení invalidity - PDF k vytištění
Oznámení invalidity - interaktivní PDF
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob - PDF k vytištění
Zpráva ošetřujícího lékaře - PDF k vytištění

Identifikace osob

Identifikace a základní kontrola právnické osoby - PDF k vytištění
Identifikace a základní kontrola právnické osoby - interaktivní PDF
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby - PDF k vytištění
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E) - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN) - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9) - interaktivní PDF

Ostatní

Veřejný příslib platný od 1. 5. 2020
Veřejný příslib platný od 24. 4. 2019
Veřejný příslib platný od 1. 12. 2017
Veřejný příslib platný od 1. 4. 2015

[oceňovací tabulky]