Skupinové pojištění

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Pojistné podmínky pro skupinové pojištění
Informace pro klienta obsahující – Informace o skupinovém pojištění, Informace o zpracování osobních údajů

Informační dokument o pojistném produktu

Informační dokument o pojistném produktu – Skupinové pojištění osob

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Interaktivní PDF

Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

PDF k vytištění

Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Formuláře k nahlášení pojistné události

Interaktivní PDF

Oznámení úmrtí
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení invalidity

PDF k vytištění

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte
Oznámení úmrtí
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení úrazu
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby
Oznámení vážného onemocnění dítěte
Oznámení invalidity
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob
Zpráva ošetřujícího lékaře

Identifikace osob

Interaktivní PDF

Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E)

PDF k vytištění

Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby

Ostatní

Veřejný příslib platný od 1. 5. 2020
Veřejný příslib platný od 24. 4. 2019
Veřejný příslib platný od 1. 12. 2017
Veřejný příslib platný od 1. 4. 2015

oceňovací tabulky, []