Skupinové pojištění

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Pojistné podmínky pro skupinové pojištění
Informace pro klienta obsahující – Informace o skupinovém pojištění, Informace o zpracování osobních údajů

Informační dokument o pojistném produktu

Informační dokument o pojistném produktu – Skupinové pojištění osob

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte
Oznámení úmrtí
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení úrazu
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby
Oznámení vážného onemocnění dítěte
Oznámení invalidity
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob
Zpráva ošetřujícího lékaře

Identifikace osob

Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN)
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9)

Ostatní

Veřejný příslib – změny platné pro smlouvy skupinového životního pojištění 3 UX uzavřené do 30. 4. 2020 včetně
Veřejný příslib – změny platné pro pojistné smlouvy pojištění osob uzavřené od 24. 4. 2019 včetně
Veřejný příslib – změny platné pro smlouvy skupinového životního pojištění 3 UX uzavřené do 30. 11. 2017 včetně
Veřejný příslib - změny v pojištění pro případ invalidity, v pojištění pro případ vážných onemocnění a v pojištění pro případ pobytu v nemocnici od 1.4. 2015