Vážení klienti, omlouváme se za možné výpadky webu v průběhu 19. 12. až 20. 12. z důvodu rozsáhlých úprav webových stránek.

x

Dokumenty k pojištění malých a středních podnikatelů

Informace pro klienta platné od 1.10.2018
Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení
Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skla
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů obchodní korporace
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti silničního dopravce
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti zasílatele
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění cenností během přepravy
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věcí během silniční dopravy
Zvláštní pojistné podmínky pro majetkové pojištění plavidel
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti z provozu plavidel
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění kybernetických rizik
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy
Soubor dokumentů k pojištění podnikatelů
Pojištění MANAŽER Plus - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti manažerů společnosti
Informační dokument o pojistném produktu – TREND
Informační dokument o pojistném produktu – START PLUS
Informační dokument o pojistném produktu – Pojištění ordinací a lékáren
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb
Informační dokument o pojistném produktu – MANAŽER Plus
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost členů SVJ a BD
Informační dokument o pojistném produktu – Přerušení provozu pro nezávislé činnosti
Informační dokument o pojistném produktu – Pojištění kybernetických rizik
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost silničního přepravce
Informační dokument o pojistném produktu – Pojištění zásilky během přepravy a pobytu
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost poskytování odborných služeb
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost zastupitelů obce