Dokumenty k pojištění průmyslu

Pojistné podmínky a informace pro klienta

Informace pro klienta platné 07_2020
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti manažerů obchodní korporace
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení
Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skla
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění cenností během přepravy
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věcí během silniční dopravy
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy

Informační dokument o pojistném produktu

Informační dokument o pojistném produktu - Stavební a montážní pojištění
Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění zvláštních případů odpovědnosti
Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění terorismu
Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění majetku a odpovědnosti VSD

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oznámení škodné události
Zpráva o poškození zdraví - bolestné
Zpráva ke ztížení společenského uplatnění