Dokumenty k pojištění průmyslu

Pojistné podmínky a informace pro klienta

Informace pro klienta platné od 1.10.2018
Soubor dokumentů k pojištění podnikatelů
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení
Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skla
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů obchodní korporace
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti silničního dopravce
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti zasílatele
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění cenností během přepravy
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věcí během silniční dopravy
Zvláštní pojistné podmínky pro majetkové pojištění plavidel
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti z provozu plavidel
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění kybernetických rizik
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy
Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Pojištění MANAŽER Plus - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti manažerů společnosti

Informační dokument o pojistném produktu

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Formuláře k nahlášení pojistné události

Ostatní