Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Dokumenty k pojištění vozidel

Pojistné podmínky a informace pro klienta

Soubor dokumentů k pojištění vozidel
Asistenční služby

Informační dokument o pojistném produktu

Informační dokument o pojistném produktu - Autopojištění NAMÍRU

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory pojistitele nebo tzv. na dálku
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Formuláře k nahlášení pojistné události

Záznam o dopravní nehodě
Posudek o bolestném (vpisovací PDF)
Posudek o ztížení společenského uplatnění