Cykloasistence

Pomůžeme vám v případě poruchy nebo nehody jízdního kola, v jejímž důsledku dojde k nefunkčnosti jízdního kola nebo vašemu úrazu.

Pomůžeme vám v případě poruchy nebo nehody jízdního kola, v jejímž důsledku dojde k nefunkčnosti jízdního kola nebo vašemu úrazu.

K čemu cykloasistence slouží?

Cykloasistence vám pomůže v případě drobné poruchy jízdního kola, jako je například prasklý řetěz nebo píchlá duše, které opravíme na místě a vy pak můžete vesele pokračovat v cestě. Pokud však není oprava na místě možná, tak vás i s kolem odvezeme podle vašeho přání buď do místa bydliště, ubytování, nejbližšího servisu, nebo půjčovny. Pokud se vám na kole stane mírný úraz, který vám nedovolí pokračovat v cestě, můžeme vás odvézt i do nejbližšího zdravotnického zařízení, případně opět na místo dle vašeho přání.

Co všechno pojištění obsahuje

Pojištění se vztahuje na nahodilou poruchu nebo nehodu jízdního kola během jízdy na něm (vč. jeho vedení), v jejímž důsledku dojde buď k nefunkčnosti jízdního kola, nebo k vašemu úrazu.
V případě, že je možná oprava na místě, uhradíme náklady na výjezd a práci technika a dále náklady na materiál a náhradní díly nutné k opravě do výše 1 000 Kč
Pokud oprava na místě není možná, zajistíme a uhradíme vám dopravu i s kolem do nejbližšího servisu, místa vašeho bydliště či ubytování nebo nejbližší půjčovny jízdních kol, maximálně však do vzdálenosti 50 km od místa asistenčního zásahu.
Pokud se vám cestou stane méně závažný úraz, který nepotřebuje akutní zdravotní ošetření na místě, zprostředkujeme vám a uhradíme náklady na dopravu do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět.
K dispozici máte až 3 asistenční zásahy za rok. S limitem plnění 10 000 Kč / zásah pro dospělou osobu a 15 000 Kč / zásah pro nezletilou osobu.

Na koho se pojištění vztahuje?

Pojištění se vztahuje na všechny klienty, kteří mají sjednanou variantu pojištění KOMFORT. Tuto službu jim poskytujeme zcela ZDARMA.
Cykloasistenci může využívat jak pojištěný uvedený v pojistné smlouvě, tak i osoby žijící s ním ve společné domácnosti.

Co považujeme za jízdní kolo?

Za jízdní kolo kromě klasického kola považujeme také elektrokolo, koloběžku či šlapací vícekolku.

Dokumenty k pojištění

Podmínky pro poskytování domácí asistence
Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Veřejný příslib cykloasistence