Odpovědnost členů orgánů

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů

Pojištění se sjednává pro případ právní předpisem stanovené odpovědnosti za újmu, kterou způsobila:

  • fyzická nebo právnická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena výboru, event. předsedy, nebo člena kontrolní komise nebo obdobného kontrolního orgánu pojistníka (společenství vlastníků),
  • člena představenstva nebo kontrolní komise pojistníka (bytového družstva) při výkonu své funkce v souvislosti se správou, provozem a opravami domu ve vlastnictví bytového družstva uvedeného v pojistné smlouvě.