Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili
provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Ztráta nájemného

Pojistíme nájemné ušlé v důsledku škody na nemovitosti, kterou pronajímáte.

Pojistíme nájemné ušlé v důsledku škody na nemovitosti, kterou pronajímáte.

K čemu je pojištění dobré

Pojistíme nájemné ušlé v důsledku pojistné události na nemovitém objektu, která zapříčinila nemožnost jeho užívání.

Při škodě od Vás budeme potřebovat písemnou nájemní smlouvu, doklad o zaplacení nájemného za pronájem pojištěného nemovitého objektu minimálně za poslední dva měsíce před datem vzniku pojistné události a evidenci vedenou pro daňové účely prokazující výši nájmu.