Pojištění na škodu pro manažery obchodních firem

Hradí škody za pochybení manažerů.

Hradí škody za pochybení manažerů.

K čemu je pojištění dobré

Chrání firmu a členy orgánů společnosti při náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem jejich funkce.

 

Pro koho je to vhodné

Pojištění je vhodné pro členy představenstva a dozorčí rady, prokuristy, jednatele apod. Ve  společnostech typu:

 • akciová společnost
 • společnost s ručením omezeným
 • spolek, svaz a družstvo (s výjimkou bytového)
 • ústav
 • nadace a nadační fond
 • občanské sdružení, obecně prospěšná společnost

Co vám pojistíme

Pojištění řeší finanční škody vzniklé společnosti, společníkům, třetím osobám, včetně státu.
Jde například o ušlý zisk, špatnou investici nebo pokles hodnoty akcií. 

Hodí se vám, když po vás budou uplatňovat finanční nároky za vaše manažerská rozhodnutí, a to v těchto případech:

 • obrana proti nárokům v souvislosti s újmou na zdraví nebo ohrožení bezpečnosti
 • náklady v souvislosti se zabavením majetku
 • pojištění pokut a penále
 • náklady na očištění dobrého jména
 • náklady v souvislosti se znečištěním apod.

Výhody pro vás

 • nulová spoluúčast
 • odpovědnost se sjednává pro funkce, ne pro konkrétní jména
 • odpovědnost trvá i několik let – po odstoupení nebo odvolání z funkce
 • do pojištění lze zahrnout i dceřiné společnosti, respektive jejich manažery

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat papírováním.

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu – MANAŽER Plus