Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

K čemu je pojištění dobré

Podstatou tohoto pojištění je pomoci vám v případech, kdy jste jako silniční dopravce povinni nahradit škodu vzniklou na přepravované hmotné věci.

Předmět pojištění

  • právním předpisem stanovená odpovědnost silničního dopravce za škodu vzniklou jinému na přepravované hmotné věci, tj. odpovědnost za poškození, zničení nebo ztrátu přepravovaných hmotných věcí
  • odpovědnost za škodu podle právních předpisů platných v České republice
  • odpovědnost podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR)
  • náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody

Komu je pojištění určeno

Podnikatelům, kteří provozují na základě platné koncesní listiny vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu, tj. kteří provozují dopravu pro cizí potřebu.

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat papírováním – prostě jedna smlouva a hotovo.

  Telefon Fax
Praha 251 016 111 224 254 102
Střední Čechy 227 133 333 227 133 418
Jižní Čechy 386 791 111 386 791 133
Západní Čechy 377 417 111 377 417 779
Severní Čechy 485 258 111 485 258 447–8
Východní Čechy 466 890 111 466 890 252
Jižní Morava 543 534 111 543 534 611
Střední Morava 585 538 111 585 538 320
Severní Morava 596 279 811 596 279 825

 

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost silničního přepravce