Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Pojištění věcí během silniční dopravy

Tento druh pojištění je určen k ochraně vašich věcí během silniční dopravy na území České republiky a případně sousedních států.

Předmět pojištění

  • vlastní věci podnikatelů dopravované vozidly pojistníka pro jeho vlastní potřebu
  • Pojištění vlastních hmotných věcí je sjednáváno v návaznosti na sjednané pojištění majetku a havarijní pojištění. Ve výjimečných případech, v případě vysokého objemu přepravených věcí, i samostatnou pojistnou smlouvou.

Pojištění se vztahuje na pojistná nebezpečí:

  • poškození nebo zničení pojištěné věci nehodou vozidla, požárem a jeho průvodními jevy, povodní nebo záplavou, vichřicí, krupobitím, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem stromů apod.

Doporučujeme připojistit

  • pro případ odcizení, ke kterému došlo krádeží s překonáním překážky nebo loupeží

Komu je pojištění určeno

pojištění je určeno pro podnikatele, kteří jsou vlastníky věcí a kteří dopravují tyto věci na základě oprávnění v rámci své podnikatelské činnosti

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat papírováním – prostě jedna smlouva a hotovo.

  Telefon Fax
Praha 251 016 111 224 254 102
Střední Čechy 227 133 333 227 133 418
Jižní Čechy 386 791 111 386 791 133
Západní Čechy 377 417 111 377 417 779
Severní Čechy 485 258 111 485 258 447–8
Východní Čechy 466 890 111 466 890 252
Jižní Morava 543 534 111 543 534 611
Střední Morava 585 538 111 585 538 320
Severní Morava 596 279 811 596 279 825

 

Dokumenty k pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věcí během silniční dopravy