Pojištění věcí během silniční dopravy

Když se věci sloužící k podnikání poškodí nebo je někdo odcizí.

Když se věci sloužící k podnikání poškodí nebo je někdo odcizí.

K čemu je pojištění dobré

Pojištění vám jako podnikající osobě zajistí úhradu poškozených nebo odcizených věcí přepravovaných ve vozidle. Může se jednat o nářadí, zásoby apod., které v rámci své činnosti dopravujete. Nejedná se o pojištění odpovědnosti přepravce.

 

Co všechno pojištění obsahuje

Pojištění lze sjednat ve variantách:

  • s odcizením / bez odcizení
  • územní platnost: ČR nebo ČR + sousední státy nebo Evropa (kromě Sovětského svazu, Litvy, Lotyšska a Estonska)

Parametry pojištění:

  • volitelný roční limit pojistného plnění je od 20 000 Kč do 1 000 000 Kč
  • spoluúčast je volitelná od 3 000 Kč do 50 000 Kč
    (u varianty s odcizením je spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč)

Pojištění lze sjednat k havarijnímu pojištění.

 

Dokumenty ke stažení

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění věcí během silniční dopravy
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel