Pojištění zásilek během přepravy

Tento druh pojištění je určen k ochraně Vašich zásilek během přepravy na území celého světa.

Předmět pojištění

  • zásilky přepravované obvyklými dopravními prostředky z místa odeslání do místa určení na nebezpečí pojištěného (pojištění z domu do domu)

Pojištění se vztahuje na pojistná nebezpečí:

  • všechna pojistná nebezpečí, tj. škody vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním zásilky jakoukoli nahodilou událostí, která není z pojištění vyloučena
  • vyjmenovanými pojistnými nebezpečími, tj. škody vzniklé nehodou dopravního prostředku, požárem, záplavou, vichřicí apod.

Doporučujeme připojistit:

  • škody způsobené přirozenou povahou zásilky, tj. škody projevující se vnitřní zkázou zásilky, lomem, rozpadnutím, zapařením, plesnivěním apod.
  • škody způsobené válečnými událostmi a stávkami apod.

Komu je pojištění určeno

Pojištění je určeno podnikatelům, kteří jsou:

  • vlastníky zásilek (prodávající nebo kupující)
  • zasílateli (pojištění zásilek je nabízeno jako součást obstarávání přepravy)

Způsob sjednání pojištění

  • jednorázové pojištění zásilek během přepravy (příležitostné zásilky)
  • hromadné pojištění zásilek (zúčtovací smlouva pro více než 15 zásilek ročně)
  • obratové pojištění (podle celkového objemu přepraveného zboží za rok)

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat papírováním – prostě jedna smlouva a hotovo.

  Telefon Fax
Praha 251 016 111 224 254 102
Střední Čechy 227 133 333 227 133 418
Jižní Čechy 386 791 111 386 791 133
Západní Čechy 377 417 111 377 417 779
Severní Čechy 485 258 111 485 258 447–8
Východní Čechy 466 890 111 466 890 252
Jižní Morava 543 534 111 543 534 611
Střední Morava 585 538 111 585 538 320
Severní Morava 596 279 811 596 279 825

 

Dokumenty k pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy