Akcionáři

Složení akcionářských podílů v pojišťovně Kooperativa

(údaje k 16. 8. 2018)

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe – 95,8415 %
VLTAVA majetkovosprávní a podílová spol. s r.o., Praha – 1,4411 %
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha – 1,1245 %
Česká spořitelna, a.s., Praha – 1,5929 %

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe byla založena v roce 1824 Georgem Ritterem von Högelmüllerem jako Vzájemná c. k. privilegovaná požární pojišťovna. 
Během své více než stoosmdesátileté existence se vyvinula v největší rakouskou pojišťovací skupinu, jejímž většinovým vlastníkem je Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt–Vermögensverwaltung.

Vienna Insurance Group (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhouletou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům. VIG staví na základech téměř 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví. S přibližně 24 000 pracovnic a pracovníků je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých klíčových trzích. Toto skvělé postavení dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na burze kotovaná Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha.

Více o skupině Vienna Insurance Group.

Pozvánka na valnou hromadu Kooperativy

Představenstvo akciové společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO: 47116617, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897, svolává valnou hromadu akcionářů, která se uskuteční dne 25. dubna 2019 ve 12:00 hodin v zasedací místnosti C918 Centrály VIG ČR, Praha 8, Pobřežní 665/21, 9. patro.

Pozvánka na valnou hromadu dne 25. 4. 2018
Einladung - Hauptversammlung