Finanční výsledky Pojišťovny České spořitelny

Vývoj vybraných obchodních a hospodářských výsledků

Období k: 2015 2016 2017 2018
Aktiva 32 249 001 30 518 146 29 627 707 25 953 353
Vlastní kapitál 3 621 322 3 848 076 4 060 289 3 859 896
Stav finančního umístění 29 227 791 27 283 037 25 795 782 22 417 766
Stav technických rezerv 26 247 670 24 215 144 23 026 576 19 592 279
Hospodářský výsledek za účetní období 790 038 1 030 569 1 088 574 1 128 339
Předepsané pojistné celkem 8 892 147 7 203 077 7 498 236 7 784 604
z toho životní pojištění 8 202 457 6 552 370 6 898 360 7 195 733
neživotní pojištění 689 690 650 708 599 876 588 871
Náklady na pojistná plnění celkem 6 146 685 5 796 558 4 862 717 7 271 496
z toho životní pojištění 5 932 814 5 620 997 4 675 758 7 087 776
neživotní pojištění 213 871 175 561 186 960 183 719
Počet uzavřených pojistných smluv (ks) 781 615 778 381 770 649 754 675
z toho životní pojištění 740 660 739 368 733 922 719 757
neživotní pojištění 40 955 39 013 36 727 34 918
Počet zaměstnanců pojišťovny (osob) 278 288 310 323

Vývoj předepsaného pojistného a tržního podílu
(Běžně placené životní pojištění - vždy k 31.12)

Běžně placené životní pojištění - vždy k 31.12