Finanční výsledky Pojišťovny České spořitelny

Vývoj vybraných obchodních a hospodářských výsledků

Období k: 2015 2016 2017 30. 9. 2018
Aktiva 32 249 001 30 518 146 29 627 707 27 371 477
Vlastní kapitál 3 621 322 3 848 076 4 060 289 3 728 503
Stav finančního umístění 29 227 791 27 283 037 25 795 782 24 855 452
Stav technických rezerv 26 247 670 24 215 144 23 026 576 20 944 486
Hospodářský výsledek za účetní období 790 038 1 030 569 1 088 574 808 882
Předepsané pojistné celkem 8 892 147 7 203 077 7 498 236 5 742 397
z toho životní pojištění 8 202 457 6 552 370 6 898 360 5 304 476
neživotní pojištění 689 690 650 708 599 876 437 921
Náklady na pojistná plnění celkem 6 146 685 5 796 558 4 862 717 4 747 565
z toho životní pojištění 5 932 814 5 620 997 4 675 758 4 638 919
neživotní pojištění 213 871 175 561 186 960 108 646
Počet uzavřených pojistných smluv (ks) 781 615 778 381 770 649 758 970
z toho životní pojištění 740 660 739 368 733 922 723 581
neživotní pojištění 40 955 39 013 36 727 35 389
Počet zaměstnanců pojišťovny (osob) 278 288 310 321

Vývoj předepsaného pojistného a tržního podílu
(Běžně placené životní pojištění - vždy k 30. 9.)

graf-pcs