Základní dokumenty

Výpisy z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku k 18. 10. 2018

Stanovy společnosti

Stanovy společnosti

Povinná informace o pojišťovně

Informace o pojišťovně k 30.6.2019
Informace o pojišťovně k 31.3.2019
Informace o pojišťovně k 31. 12. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 30. 9. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 30. 6. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 31.3.2018
Povinná informace o pojišťovně k 31.12.2017
Povinná informace o pojišťovně k 30. 09. 2017

Zprávy SFCR

Zpráva SFCR KOOP za rok 2018
Zpráva SFCR PČS za rok 2018
Zpráva SFCR za rok 2017
Zpráva SFCR za rok 2016
Zpráva SFCR PČS za rok 2017
Zpráva SFCR PČS za rok 2016

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisků a ztrát k 30.6.2019
Výkaz zisků a ztrát k 31.3.2019
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 30. 9. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 31. 3. 2018
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty 30. 9. 2017

Účetní rozvahy

Účetní rozvaha k 30.6.2019
Účetní rozvaha k 31.3.2019
Účetní rozvaha k 31. 12. 2018
Účetní rozvaha k 30. 9. 2018
Účetní rozvaha k 30. 6. 2018
Účetní rozvaha k 31. 3. 2018
Účetní rozvaha k 31.12.2017
Účetní rozvaha k 30. 9. 2017

Povinnost institucionálního investora

Povinnosti institucionálního investora