Základní dokumenty

Výpisy z rejstříku, stanovy společnosti a povinně uveřejňované informace podle zákona

Výpisy z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku k 1. 2. 2021

Stanovy společnosti

Stanovy společnosti

Povinná informace o pojišťovně

Informace o pojišťovně k 31. 3. 2021
Informace o pojišťovně k 31. 12. 2020
Informace o pojišťovně k 30. 9. 2020
Informace o pojišťovně k 30. 6. 2020
Informace o pojišťovně k 31. 3. 2020
Informace o pojišťovně k 31. 12. 2019
Informace o pojišťovně k 30. 9. 2019
Informace o pojišťovně k 30. 6. 2019
Informace o pojišťovně k 31. 3. 2019
Informace o pojišťovně k 31. 12. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 30.9.2018
Povinná informace o pojišťovně k 30.6.2018
Povinná informace o pojišťovně k 31.3.2018
Povinná informace o pojišťovně k 31.12.2017
Povinná informace o pojišťovně k 30.09.2017

Zprávy SFCR

Zpráva SFCR za rok 2020
Zpráva SFCR za rok 2019
Zpráva SFCR za rok 2018
Zpráva SFCR za rok 2017
Zpráva SFCR za rok 2016
Zpráva SFCR PČS za rok 2018
Zpráva SFCR PČS za rok 2017
Zpráva SFCR PČS za rok 2016

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2021
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
Výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2020
Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
Výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2019
Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2019
Výkaz zisků a ztrát k 31. 3. 2019
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 30. 9. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 31. 3. 2018
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty 30. 9. 2017

Účetní rozvahy

Účetní rozvaha k 31. 3. 2021
Účetní rozvaha k 31. 12. 2020
Účetní rozvaha k 30. 9. 2020
Účetní rozvaha k 30. 6. 2020
Účetní rozvaha k 31. 3. 2020
Účetní rozvaha k 31. 12. 2019
Účetní rozvaha k 30. 9. 2019
Účetní rozvaha k 30. 6. 2019
Účetní rozvaha k 31. 3. 2019
Účetní rozvaha k 31. 12. 2018
Účetní rozvaha k 30. 9. 2018
Účetní rozvaha k 30. 6. 2018
Účetní rozvaha k 31. 3. 2018
Účetní rozvaha k 31.12.2017
Účetní rozvaha k 30. 9. 2017

Informace o udržitelnosti

Udržitelné finance

Povinnost institucionálního investora

Povinnosti institucionálního investora

Informace o Pojišťovně České spořitelny

Povinně uveřejňované informace podle zákona č. 277/2009 Sb. a vyhlášky č. 306/2016 Sb.

  informace organizační struktura,
schéma skupiny
rozvaha
a výsledovka
2. čtvrtletí 2016
(zveřejněno 2.8.2016)
stáhnout stáhnout stáhnout
3. čtvrtletí 2016
(zveřejněno 10.11.2016)
stáhnout stáhnout stáhnout
3. čtvrtletí 2016
(zveřejnění doplněných
údajů 5.1.2017)
stáhnout stáhnout stáhnout PDF
stáhnout XLSX
4. čtvrtletí 2016
(zveřejněno 7.4.2017)
stáhnout stáhnout stáhnout PDF
stáhnout XLSX
1. čtvrtletí 2017
(zveřejněno 9.5.2017)
stáhnout stáhnout stáhnout PDF
stáhnout XLSX
2. čtvrtletí 2017
(zveřejněno 11.8.2017)
stáhnout stáhnout stáhnout PDF
stáhnout XLSX
3. čtvrtletí 2017
(zveřejněno 30.10.2017)
stáhnout stáhnout stáhnout PDF
stáhnout XLSX
4. čtvrtletí 2017
(zveřejněno 20.3.2018)
stáhnout stáhnout stáhnout PDF
stáhnout XLSX
1. čtvrtletí 2018
(zveřejněno 10.5.2018)
stáhnout stáhnout stáhnout PDF
stáhnout XLSX
2. čtvrtletí 2018
(zveřejněno 3.8.2018)
stáhnout stáhnout stáhnout PDF
stáhnout XLSX
3. čtvrtletí 2018
(zveřejněno 8.11.2018)
stáhnout stáhnout stáhnout PDF
stáhnout XLSX
4. čtvrtletí 2018
(zveřejněno 31.12. 2018 )
stáhnout stáhnout

stáhnout PDF
stáhnout XLSX