Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili
provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Odpovědně k zaměstnancům

Jako pojišťovna „pro život jaký je“ silně vnímáme společensky odpovědný aspekt našeho podnikání. Podporujeme principy diverzity a rovných příležitostí bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, sexuální orientaci nebo vyznání. Prostřednictvím Nadace Kooperativy jsme zapojeni do mnoha společensky prospěšných projektů. 

Spolupráce s Byznysem pro společnost

Téma diverzity a rovných příležitostí bereme vážně, a proto jsme se v roce 2013 zavázali podpisem Memoranda diverzita 2013+ k dodržování jeho základních principů. Memorandum bylo o rok později rozšířeno na mezinárodní Evropskou chartu diverzity. A jak to vše uvádíme v život? Jsme aktivním členem expertních skupin, kde spolu s ostatními formami sdílíme příklady dobré praxe a rozvíjíme témata zastoupení žen a mužů v managementu a age managementu. Více se dozvíte na stránkách Byznys pro společnost.

Klub manažerek Kooperativy

Klub zaštiťuje aktivity v oblasti vzdělávání a networkingu zaměstnankyň pracujících na manažerských pozicích s cílem podpořit rozvoj manažerek a tak i vývoj k vyváženějšímu zastoupení žen a mužů v na všech úrovních managementu.

Program na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

V každém inzerátu na volnou pozici najdete informaci, pro jaké typy OZP je daná pozice vhodná. Naší snahou je zjednodušit orientaci ve volných pozicích a ukázat uchazečům a uchazečkám, že podporujeme zaměstnávání OZP. Pro naše zaměstnance se statusem OZP jsme připravili specifický balíček benefitů.

Mezigenerační diverzita

Potkáte u nás jak pamětníky, tak i absolventy, kteří se teprve rozkoukávají. Trainee program a Job rotation jsou programy, které vhodně začleňují nové zaměstnance a zároveň motivují a rozvíjí ty stávající. Nezapomínáme ani na naše bývalé zaměstnance, se kterými jsme stále v kontaktu. 

Maminky na mateřské a rodiče na rodičovské dovolené

Vždy jsme rádi, když se nám rodiče po splnění svých rodičovských povinností vrátí zpět. Jsme s nimi po dobu mateřské i rodičovské dovolené v kontaktu a každý měsíc jim zasíláme náš interní časopis.