Odpovědně k zaměstnancům

Jako pojišťovna „pro život, jaký je“ a odpovědný zaměstnavatel, který dbá na firemní kulturu a termíny jako diverzita nebo flexibilita mu nejsou cizí, si uvědomujeme společensky odpovědný aspekt našeho podnikání. Podporujeme rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, zdravotní hendikep nebo znevýhodnění, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání. Do mnoha společensky prospěšných projektů se zapojujeme i prostřednictvím Nadace Kooperativy.

Spolupráce s odbornými platformami

Jsme aktivním členem platforem Asociace společenské odpovědnosti a Business Leaders Forum, díky nimž s různými organizacemi nejen z firemního sektoru sdílíme příklady dobré praxe a rozvíjíme celou škálu témat souvisejících se společenskou odpovědností a udržitelností, včetně diverzity, age managementu, leadershipu žen a mužů apod.

Klub manažerek Kooperativy

Klub zaštiťuje aktivity v oblasti networkingu, sdílení zkušeností a vzdělávání zaměstnankyň, které působí na manažerských pozicích s cílem podpořit rozvoj manažerek a přispět tak k vyváženějšímu zastoupení žen a mužů na všech úrovních managementu.

Program na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

Vítáme všechny kandidáty a kandidátky, kteří chtějí rozšířit řady našich zaměstnanců. V každém inzerátu na volnou pozici uvádíme informaci, pro jaké typy osob se zdravotním postižením je daná pozice vhodná. Naší snahou je zjednodušit orientaci ve volných pozicích a ukázat uchazečům a uchazečkám, že podporujeme zaměstnávání bez ohledu na jejich hendikep nebo zdravotní znevýhodnění. Zaměstnanci se statusem OZP mají navíc k dispozici specifický balíček benefitů.

Mezigenerační diverzita

Potkáte u nás jak pamětníky, tak i absolventy, kteří se teprve rozkoukávají. Rozvíjíme programy, které vhodně začleňují nové zaměstnance a zároveň motivují a rozvíjejí ty stávající. Nezapomínáme ani na naše bývalé kolegy a kolegyně, se kterými jsme stále v kontaktu i prostřednictvím interního časopisu Smaragd, a pravidelně se s nimi potkáváme.

Rodiče na mateřské a rodiče na rodičovské dovolené

Vždy jsme rádi, když se nám rodiče po splnění svých rodičovských povinností vrátí zpět. Jsme s nimi po dobu mateřské i rodičovské dovolené v pravidelném kontaktu a každý měsíc jim zasíláme náš interní časopis.