mPOS

Mobilní platební terminál

mPOS je mobilní platební terminál, kterým lze zaplatit pojistné pomocí platební karty. Současně však terminál umožňuje i uzavření smlouvy neživotního pojištění. Smlouva je akceptována zaplacením pojistného pomocí terminálu mPOS. Klient nic nepodepisuje, smlouva se pro klienta netiskne. Výsledkem je rychlejší, efektivnější a snazší uzavření smlouvy.

Jaké má akceptace smlouvy zaplacením přes mPOS výhody?

  • Rychlý a snadný způsob sjednání
    Stačí zaplatit platební kartou pojistné a smlouva kryje všechna sjednaná rizika. Dokumenty (předsmluvní informace, pojistné podmínky, smlouva atd.) se automaticky odešlou klientovi na e-mail. Žádné dokumenty se nepodepisují a pro klienta netisknou. Smlouva je v systémech Kooperativy ihned akceptovaná.
  • Komfort
    Snadná přenosnost terminálu - platba pojistného kdekoli, kde je internetové připojení.
  • Minimalizace chyb
    Snížení rizika chyb při prováděných platbách - platební údaje se načtou pomocí QR kódu.