Dočasné omezení provozu infolinky

Vážení klienti. S ohledem na vládní opatření proti šíření nemoci Covid-19 a naši dobrovolnou pomoc hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Odborné zkoušky

Informace o ukončení odborných zkoušek pojišťovacích zprostředkovatelů v souvislosti s novým zákonem o distribuci pojištění a zajištění

V souvislosti s novým zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ukončuje Kooperativa pojišťovna,a.s.,Vienna Insurance Group, ke dni 30. 11. 2018 organizaci zkoušek a doškolovacích kurzů základního kvalifikačního stupně odborné způsobilosti pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Od 1. 12. 2018 budou oprávněny organizovat zkoušky pouze akreditované osoby.

Po přechodné období 24 měsíců od účinnosti zákona bude možné prokázat odbornou způsobilost zkouškou složenou ještě před 1. 12. 2018, případně čestným prohlášením osoby oprávněné distribuovat pojištění a zajištění.