Ekologie a udržitelnost

Ačkoliv nejsme výrobní firma, která by přímo ovlivňovala životní prostředí, snažíme se eliminovat dopady naší činnosti na přírodu. Udržitelnost zároveň nechápeme jen z hlediska ochrany prostředí kolem nás, ale také jako základní přístup k podnikání. Veškeré naše aktivity promýšlíme v dlouhodobém horizontu, abychom byli i v budoucnu stále stabilním partnerem pro naše klienty, zaměstnance i obchodní partnery. Proto se udržitelností zabýváme i v oblasti financí, kde naplňujeme požadavky nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností a zároveň tím rozvíjíme v pojišťovně diskuzi o odpovědném a udržitelném investování.