Vážení klienti, aktuálně se potýkáme s technickými problémy na straně poskytovatele e-mailového řešení. Z tohoto důvodu budou Vaše e-mailové požadavky zpracovány se zpožděním. Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Vážení klienti, od pondělí 23. 11. se na Vás těšíme na našich pobočkách v nové otevírací době. Před návštěvou pobočky si prosím ověřte na webu koop.cz případně telefonicky, zda je Vámi vybraná pobočka pro klienty dostupná a v jakém čase. Můžete nadále využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Asociace klinických psychologů

Na základě  Rámcové dohody č. 4401600004 o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění  mezi Kooperativou a Asociací klinických psychologů ČR mohou členové AKP ČR uzavřít pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení (profesní pojištění) za zvýhodněných podmínek. 

Rámcová dohoda byla uzavřena mezi Kooperativou a Asociací klinických psychologů ČR s účinností od 1. 4. 2016 na dobu neurčitou. Stanovuje zvýhodněné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (profesní pojištění) pro členy AKP ČR včetně Zvláštního ujednání k pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu pro členy AKP ČR, pro které platí i Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P–100/14 a Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení za škodu P–510/14.

Výhody produktu

 • sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 30 %, v případě půlročního pojistného období v konečné výši 32 %, v případě ročního pojistného období v konečné výši 35 %,
 • je kryto jakékoli neúmyslné pochybení, byť by šlo o závažnou odbornou chybu – jiné pojišťovny nemají
 • nemajetková újma (ublížením na zdraví nebo usmrcením poškozenému nebo osobám jemu blízkým - bolestné, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného), do plné výše základního limitu
 • nemajetková újma v jiných případech, než jsou uvedeny v předchozí odrážce, včetně nedbalostního úniku dat ze zdravotní dokumentace, až do výše 5 mil. Kč (v rámci základního limitu)​
 • retroaktivita až 3 roky zpětně (i při přechodu z jiné pojišťovny)
 • jeden odborný klinický psycholog v ceně základního pojištění
 • každý další odborný klinický psycholog za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek 160 Kč, za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek + obecná odpovědnost 180 Kč
 • každý psycholog ve zdravotnictví zařazený do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie či stážista v oboru klinická psychologie za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek 40 Kč, za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek + obecná odpovbědnost 60 Kč

Pojištěný může být

 • fyzická osoba, který je členem AKP ČR a poskytovatelem zdravotních služeb nebo
 • právnická osoba, jejímž společníkem je člen AKP ČR a kde je ustanoven odborný zástupce – člen AKP ČR

Jak si pojištění sjednat

Vyplněný dotazník společně s potřebnými přílohami pošlete poštou nebo e–mailem na:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Odbor klientského servisu
Koliště 1856/1
602 00 Brno
Telefon.: 957 134 095
E–mail: kancelar–vip@koop.cz

 

Přílohy:

 • poskytovatel zdravotních služeb – dodá kopii Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve Rozhodnutí o registraci NZZ)
 • poskytovatel zdravotních služeb (právnická osoba) – dodá i kopii výpisu z obchodního rejstříku

Udržovací pojištění

Udržovací pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb v době před ukončením činnosti pojištěného jako poskytovatele zdravotních služeb. Počátek udržovacího pojištění musí bezprostředně navazovat na zánik pojištění odpovědnosti.

Přihláška k udržovacímu pojištění musí být Kooperativě doručena nejpozději do 2 měsíců od zániku pojištění.

Udržovací pojištění nemůže být sjednáno v rozsahu širším, než v jakém bylo sjednáno pojištění před ukončením poskytování zdravotních služeb.

Kontakty

Garant spolupráce – Bc. Jan Soukup
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek řízení vnitřního obchodu
Pobřežní 665/21
168 00 Praha 8
tel.: 956 420 352
mobil: 603 488 402
e–mail: kancelar.vip@koop.cz, jsoukup1@koop.cz

 

Členům AKP ČR nabízíme také pojištění Ordinace

Pojištění Ordinace je speciálně vyvinuto pro provozovatele soukromých zdravotnických praxí.

Dokumenty k pojištění

Rámcová dohoda č.4401600004 o poskytování podmínek pojištění pro členy AKP ČR
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (P-100/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Rámcová dohoda - AKP ČR zvl. ujednání 20160315
Hlášení pojistné události_ asociace klinických psychologů
Dotaznik pro profesní pojištění_pojištění odpovědosti poskytovatele zdravotních služeb