Asociace záchranný kruh a Svět záchranářů

Asociace záchranný kruh je organizace, která vyvíjí a realizuje celou řadu preventivně vzdělávacích projektů v oblastech rizik a nebezpečí jako např. výuková videa, multimediální učebnice, pracovní a didaktické pomůcky pro školy atd. Kromě toho provozuje areál Svět záchranářů - místo, kde se prakticky a díky simulacím učí úplně všichni - od nejmenších až po naše babičky a dědečky. Cvičí zde i samotní záchranáři, kteří zachraňují naše životy a majetek. Účastníci zážitkových programů se učí poznávat hrozící nebezpečí, předcházení úrazům, jak se správně chovat v rizikových situacích a jak pomoci sobě a druhým. Co více by mělo pojišťovnu zajímat než prevence, a proto jsme se stali hrdým generálním partnerem Záchranného kruhu a areálu Světa záchranářů. Máme totiž stejný cíl - eliminovat škody na životech, zdraví a majetku.