Global Assistance

Global Assistance poskytuje služby motoristické veřejnosti na jednotném čísle 1220, ze zahraničí +420 1220 nebo +420 266 799 779, s garantovanou kvalitou a v ČR za jednotnou výhodnou cenu. Klientům s předplacenými službami a klientům pojišťovny Kooperativa poskytuje služby zdarma nebo se slevami, které odpovídají rozsahu příslušného typu služby nebo typu uzavřeného pojištění.

Pomoc na silnici v případě poruchy nebo nehody

K zákazníkovi vyšleme do požadovaného místa mechanika s vozidlem silniční služby, který poskytne potřebnou technickou pomoc. Postaráme se i o dopravu chybějících pohonných hmot, o případy nechtěné záměny paliva při tankování, o defekt pneumatik, odemčení vozidla certifikovanou specializovanou firmou atp.

Odtahová služba

Vpřípadě, že vozidlo není možné opravit na místě, zajistíme odtah nepojízdného vozidla do značkového servisu nebo jiného místa podle přání zákazníka. Podle požadavku zajistíme přepravu osob a jejich zavazadel.

Uschování vozidla

Pokud je třeba vozidlo zajistit před poškozením, ztrátou nebo odcizením jeho vybavení, zajistíme jeho uschování ve střeženém a v případě potřeby i krytém objektu.

Ubytování

Pro případy, že vozidlo je předáno do servisu a nebude opraveno tentýž den, zajistíme pro posádku vozidla ubytování.

Zapůjčení náhradního vozidla

Podle přání zákazníka zajistíme a dopravíme náhradní vozidlo požadované kategorie.

Technické a právní poradenství

U renomovaných specializovaných společností zprostředkujeme právní, případně technickou poradenskou pomoc.