Global Expert

Global Expert, s.r.o., je dceřiná společnost společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Global Expert, s.r.o., zajišťuje technické úkony likvidace pojistných událostí na motorových vozidlech pro pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Hlavní činnosti:

  • prohlídka poškozeného vozidla a movitého a nemovitého majetku kdekoli v rámci České republiky
  • fotodokumentace poškození na motorových vozidlech a movitém a nemovitém majetku v rozsahu potřebném k posouzení škody
  • výpočet obecné ceny vozidla
  • výpočet nákladů na opravu vozidla
  • výpočet ceny zbytků u totálních škod
  • výpočet skutečné škody na vozidle a movitém a nemovitém majetku
  • spolupráce se smluvními servisy
  • prohlídka motorového vozidla před vstupem do pojištění