Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili
provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Global Expert

Global Expert, s.r.o., je dceřiná společnost společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Global Expert, s.r.o., zajišťuje technické úkony likvidace pojistných událostí na motorových vozidlech pro pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Hlavní činnosti:

  • prohlídka poškozeného vozidla a movitého a nemovitého majetku kdekoli v rámci České republiky
  • fotodokumentace poškození na motorových vozidlech a movitém a nemovitém majetku v rozsahu potřebném k posouzení škody
  • výpočet obecné ceny vozidla
  • výpočet nákladů na opravu vozidla
  • výpočet ceny zbytků u totálních škod
  • výpočet skutečné škody na vozidle a movitém a nemovitém majetku
  • spolupráce se smluvními servisy
  • prohlídka motorového vozidla před vstupem do pojištění