Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Výhody pro držitele průkazu ZTP a ZTP–P

Od 1. 10. 2006 jsme pro držitele průkazu ZTP a ZTP–P připravili výrazná zvýhodnění v rámci těchto pojištění:

 • pojištění pojištění domácnosti
 • pojištění rodinného domu a pojištění bytové jednotky
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Pojištění domácnosti

Jaké výhody obdržím jako držitel průkazu ZTP a ZTP–P, pokud si pojistím svoji domácnost u Kooperativy?

 • Získáte slevu 10% z ročního pojistného. Pokud zvolíte roční frekvenci placení pojistného, budete mít pojistné ještě o 5% nižší. Pokud si pojistíte také nemovitost, kde se Vaše domácnost nachází, získáte ještě další slevu 10%.
 • Používáte – li invalidní vozík nebo jiné rehabilitační nebo zdravotní pomůcky, je pro Vás důležité, že tyto věci budou pojištěny:
  • nejen v bytě, jeho příslušenství, společných nebytových prostorách budovy, ale i mimo tyto prostory – na území celé České republiky.
  • na novou cenu, to znamená, že v případě jejich ztráty nebo zničení obdržíte takové plnění, za které si budete moci pořídit tyto věci nové.
  • proti škodám vzniklým prostou krádeží nebo nezjištěným vandalem
 • Za stejných podmínek bude pojištěn i Váš vodicí nebo asistenční pes – horní hranice pojistného plnění za škodu vzniklou na psu automaticky činí 100 000 Kč.
 • Za výhodných podmínek Vám pojistíme dopravní mechanismy připojené k budově, které slouží pro usnadnění přístupu pojištěného do jeho bytu (pohyblivá plošina, individuální výtah apod.), budou automaticky pojištěny také proti škodám způsobeným nezjištěným vandalem a strojními riziky.
 • Uzavřete – li pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném občanském životě, bude se toto pojištění také vztahovat na škodu způsobenou na zapůjčeném invalidním vozíku nebo na zapůjčených rehabilitačních či jiných zdravotních pomůckách.

Pojištění nemovitosti

Jaké výhody obdržím jako držitel průkazu ZTP a ZTP–P,

pokud si pojistím nemovitost u Kooperativy?

 • Získáte slevu 10% z ročního pojistného. Pokud budete pojistné platit ročně, budete mít pojistné ještě o 5% nižší.
 • Spolu s Vaší nemovitostí budou automaticky pojištěny i dopravní mechanismy připojené k budově, které slouží pro usnadnění přístupu pojištěného do jeho bytu (pohyblivá plošina, individuální výtah apod.). Tyto věci budou automaticky pojištěny také proti škodám způsobeným nezjištěným vandalem či strojními riziky.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Připravili jsme cenové zvýhodnění ve výši 15 % z ročního pojistného.

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu zdravotně postižených osob  ( PDF, 42 kB )