Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Výhody pro držitele průkazu ZTP a ZTP–P

Od 1. 10. 2006 jsme pro držitele průkazu ZTP a ZTP–P připravili výrazná zvýhodnění v rámci těchto pojištění:

 • pojištění motorových vozidel
 • pojištění domácnosti
 • pojištění rodinného domu a pojištění bytové jednotky
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Pojištění motorových vozidel

Jaké výhody obdržím jako držitel průkazu ZTP a ZTP–P, pokud mám uzavřené nebo nově uzavřu povinné ručení u Kooperativy?

 • Obdržíte slevu 20 % na povinné ručení a to navíc vedle bonusu, který jste si již vyjezdil/la.
 • rozšířenou asistenci na území České republiky, to znamená, že v případě poruchy nebo havárie vozidla budete moci ZDARMA využít příjezd mechanika a jeho práci po dobu 30 min, odtah vašeho vozu do vzdálenosti 50 km (včetně naložení a vyložení), uložení a ostrahu vozidla až na 10 dnů, přepravu klienta až do 50 km z místa škodné události. (Poruchou se rozumí i výměna poškozených pneumatik).
 • asistenci v zahraničí, která zahrnuje:
  • příjezd odborného opraváře
  • odtah na 50 km
  • bezplatné uskladnění a ostrahu vozidla až na 7 dní a do 13 EUR za den
  • doručení vzkazu pro určenou fyzickou osobu nebo firmu
  • telefonické tlumočení pro vzájemný překlad
  • právní pomoc pro případ dopravní nehody do 750 EUR
  • zprostředkování cizozemské hotovosti do 1 000 EUR
  • ubytování řidiče a spolucestujících na jeden nocleh v hotelu do 50 EUR na osobu

Pojištění domácnosti

Jaké výhody obdržím jako držitel průkazu ZTP a ZTP–P, pokud si pojistím svoji domácnost u Kooperativy?

 • Získáte slevu 10% z ročního pojistného. Pokud zvolíte roční frekvenci placení pojistného, budete mít pojistné ještě o 5% nižší. Pokud si pojistíte také nemovitost, kde se Vaše domácnost nachází, získáte ještě další slevu 10%.
 • Používáte – li invalidní vozík nebo jiné rehabilitační nebo zdravotní pomůcky, je pro Vás důležité, že tyto věci budou pojištěny:
  • nejen v bytě, jeho příslušenství, společných nebytových prostorách budovy, ale i mimo tyto prostory – na území celé České republiky.
  • na novou cenu, to znamená, že v případě jejich ztráty nebo zničení obdržíte takové plnění, za které si budete moci pořídit tyto věci nové.
  • proti škodám vzniklým prostou krádeží nebo nezjištěným vandalem
 • Za stejných podmínek bude pojištěn i Váš vodicí nebo asistenční pes – horní hranice pojistného plnění za škodu vzniklou na psu automaticky činí 100 000 Kč.
 • Za výhodných podmínek Vám pojistíme dopravní mechanismy připojené k budově, které slouží pro usnadnění přístupu pojištěného do jeho bytu (pohyblivá plošina, individuální výtah apod.), budou automaticky pojištěny také proti škodám způsobeným nezjištěným vandalem a strojními riziky.
 • Uzavřete – li pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném občanském životě, bude se toto pojištění také vztahovat na škodu způsobenou na zapůjčeném invalidním vozíku nebo na zapůjčených rehabilitačních či jiných zdravotních pomůckách.

Pojištění nemovitosti

Jaké výhody obdržím jako držitel průkazu ZTP a ZTP–P,

pokud si pojistím nemovitost u Kooperativy?

 • Získáte slevu 10% z ročního pojistného. Pokud budete pojistné platit ročně, budete mít pojistné ještě o 5% nižší.
 • Spolu s Vaší nemovitostí budou automaticky pojištěny i dopravní mechanismy připojené k budově, které slouží pro usnadnění přístupu pojištěného do jeho bytu (pohyblivá plošina, individuální výtah apod.). Tyto věci budou automaticky pojištěny také proti škodám způsobeným nezjištěným vandalem či strojními riziky.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Připravili jsme cenové zvýhodnění ve výši 15 % z ročního pojistného.

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu zdravotně postižených osob  ( PDF, 42 kB )