Svaz českých a moravských výrobních družstev

 • sídlo: Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
 • IČO: 00031712
 • předseda: Ing. Leo Doseděl
 • generální ředitelka: Ing. Soňa van Deelenová
 • akcionář Kooperativy již více než 20 let
 • spolupráce již od roku 1993
 • členskou základnu SČMVD tvoří v současné době 200 výrobních družstev z celé ČR

Přehled uzavřených dohod/smluv s Kooperativou

 • Rámcové dohody (RD), resp. Rámcové pojistné smlouvy (RPS) níže popsané se vztahují výlučně na VD - členy SČMVD
 • pro ostatní VD (nečleny SČMVD) se použijí standardní postupy
 1. Rámcová dohoda č. 4402000001 o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli
  • nahrazuje RD č. 4401500003
  • uzavřena od 1. 10. 2020 na dobu neurčitou
  • poskytnuta sleva 40 %
  • pojištění na základě této dohody uzavírají jen interní získatelé - na agenturách vč. přepážkových pracovníků (standardní provize)
  • bílé psané pojistné smlouvy
  • ve správě Úseku řízení vnitřního obchodu (dále jen „ÚŘIO“)
  • v případě zájmu se obraťte na kontaktní osobu (viz níže)
    

 2. Rámcová dohoda č. 4401500001 o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění pro zaměstnance a členy SČMVD

  • uzavřena od 1. 4. 2015 na dobu neurčitou
  • RD se týká možnosti zvýhodněného individuálního pojištění pro zaměstnance a rodinné příslušníky (majetek a odpovědnost občanů - Pojištění domácnosti, Pojištění rodinného domu, OPTIMUM – pojištění rodinného domu a domácnosti, Pojištění bytové a nebytové jednotky, Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti) se slevou až 35%, odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidla se slevou až 30 % a havarijní pojištění se slevou až 35 % (od 1.5.2017 = nová produktová řada)
  • jednotlivé pojistné smlouvy uzavírají jen interní získatelé - na agenturách vč. přepážkových pracovníků ů
  • v případě zájmu se obraťte na kontaktní osobu (viz níže)
    

 3. Rámcová pojistná smlouva č. 7720943795 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních orgánů jednotlivých VD

  • pojištění D&O
  • pojistníkem SČMVD, pojištěný: členové statutárních orgánů jednotlivých VD; jednotliví členové vstupují do pojištění formou Přihlášky
  • RPS ze dne 14. 12. 2015 s počátkem od 1. 1. 2016 - Přihláška vždy na rok
  • v případě zájmu SČMVD kontaktuje Bc. Jana Soukupa (jsoukup1@koop.cz)
    

 4. Rámcová pojistná smlouva č. 8603456747
  • pojištění majetku a odpovědnosti pro SČMVD, členská VD a jejich dceřiné společnosti
  • s platností od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2021
  • SČMVD je v této smlouvě uveden jako pojistník a pojištěný a jednotlivá VD jako pojištěný
  • VD se pojišťují formou přihlášek k základní RPS
  • pojištění se uzavírá přes vybrané kontaktní osoby na agenturách (viz níže)
    

 5. Pojistná smlouva č. 6666666710 o pojištění vozidel – FLOTILA

  • pojištění vozidel - flotila
  • ze dne 18.12.2015 s platností od 1.1.2016 na dobu neurčitou
  • SČMVD je v této smlouvě uveden jako pojistník a jednotlivá VD jako vlastník/držitel
  • v případě zájmu kontaktujte Bc. Davida Sušila (dsusil@koop.cz)

Kontakty

Garant spolupráce – Bc. Jan Soukup
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek řízení vnitřního obchodu
Pobřežní 665/21
168 00 Praha 8
tel.: 956 420 352
mobil: 603 488 402
e–mail: jsoukup1@koop.cz

Soubory ke stažení

Kontaktní osoby v případě 1, 2, 4
Inzerce RPS
Inzerce obecná

Koop družstva