Řešení škod u pojištění odpovědnosti

Jak postupovat v případě škody

Spojte se s poškozeným

Dejte poškozenému vědět, že jste pojištění a získejte od něj kontaktní údaje. Zároveň si vyžádejte písemné uplatnění nároku poškozeným.

POZOR! Bez souhlasu pojišťovny nesmíte uznat nárok poškozeného na náhradu škody nebo tuto škodu uhradit.

Škodu zdokumentujte

Pokud to okolnosti umožňují, vyzvěte poškozeného k zachování škody z důvodu nezbytného šetření pojistitele. Případně zajistěte dostatečné doklady k posouzení rozsahu škody (např. fotodokumentace, filmový záznam, zajištění svědků). 

Pro nahlášení škody si připravte

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Místo a datum vzniku škody
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Identifikační údaje pojištěného, poškozeného, svědků – včetně jejich kontaktních údajů
 • Předpokládanou výši škody

Nahlaste škodu

Co nejdříve nahlaste škodu pojišťovně. Hlásit škodu může pojištěný nebo na základě plné moci zástupce pojištěného.

 • on–line (doporučujeme)
 • telefonicky na naší zákaznické lince 957 105 105
 • osobně na kterékoli pobočce Kooperativy
 • písemně na formuláři na adresu:
  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  Centrum zákaznické podpory
  Brněnská 634
  664 42 Modřice

Spolu s hlášením škody zároveň můžete připravené podklady (policejní protokol, seznam poškozených věcí, fotodokumentaci, …):

 • přiřadit při on-line hlášení 
 • přinést osobně na pobočku Kooperativy
 • zaslat poštovní službou společně s formulářem

Jak probíhá řešení škody

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo...

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo a škodu dostane k vyřešení tzv. likvidátor. O přiděleném čísle pojistné události vás obratem budeme informovat.

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty...

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty obsažené ve spisu k pojistné události a telefonicky vás kontaktuje, aby vás informoval o následném postupu. Může po vás požadovat doplnění určitých dokladů.

Podklady můžete přiřadit 

 • on-line na webových stránkách Kooperativy v sekci On-line přehled a správa škody
 • zasláním na e-mail podatelna@koop.cz 
 • zasláním na korespondenční adresu:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY – centrální podatelna
Brněnská 634
664 42  Modřice

Při odesílání dokumentů vždy uvádějte přiřazené číslo škodné události.

Celé šetření musíme dokončit do 3 měsíců od nahlášení...

Celé šetření musíme dokončit do 3 měsíců od nahlášení. Do 15 dnů po obdržení posledního potřebného dokladu vám sdělíme výsledek šetření škody. Pokud se tak nestane, dáme vám vědět, proč se tak stalo.

Pojistné plnění, na které máte nárok, vám vyplatíme...

Pojistné plnění, na které máte nárok, vám vyplatíme dle vašeho požadavku převodem na bankovní účet (doporučujeme) nebo poštovní poukázkou. Při převodu na účet obdržíte pojistné plnění rychleji než poukázáním peněz složenkou. Navíc odpadají problémy s možnou ztrátou složenky nebo času při vyzvedávání peněz na poště.

Jak zjistit aktuální stav šetření škody

Na aktuální stav šetření se můžete:

 • podívat on–line,
 • zeptat na naší zákaznické lince 957 105 105.

Vždy potřebujete znát číslo pojistné události.

Hlášení pojistné události, Nahlásit pojistnou událost, nahlášení pojistné události, Hlášení pojistné události - zákonné pojištění zaměstnavatele, Hlášení pojistné události - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, Hlášení pojistné události - zákonné pojištění zaměstnavatele, Hlášení pojistné události - zákonné pojištění odpovědnosti , [Hlášení pojistné události - odpovědnost]