Řešení škod u pojištění vozidel

Víme, že bez auta se dlouho neobejdete. Proto dbáme na rychlé vyřešení škody a do 3 hodin po nahlášení škody se vám ozveme s prvními informacemi.

Jak postupovat v případě nehody

Poskytněte první pomoc

Je–li někdo zraněn, poskytněte první pomoc, v případě potřeby zavolejte lékaře a přivolejte policii. Pokud nemáte s první pomocí zkušenosti, držte se návodu v naší mobilní aplikaci Koop Asistent.

Kdy volat policii

 • V případě zranění. 
 • Škoda je vyšší než 100 000 Kč.
 • Vznikla škoda na majetku třetí osoby nebo na dopravním značení nebo pozemní komunikaci.
 • Škodu způsobil neznámý pachatel či neznámé vozidlo.

Vyplňte záznam o nehodě

Nebude–li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě. Společný záznam o dopravní nehodě musí být podepsán a obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Pokud není nutné k nehodě volat policii, doporučujeme vyfotografovat si místo nehody a vzniklou škodu (vozidla i případné další věci).

Pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. I v zahraničí pište česky, podepisujte pouze text, kterému rozumíte.

Doporučení: Nechte si do Záznamu o dopravní nehodě od viníka napsat uznání viny. 

Když je auto nepojízdné, volejte 1224

Pokud je vaše vozidlo po nehodě či poruše nepojízdné a potřebuje odtah nebo opravu, zavolejte na linku 1224. Jedná se o univerzální společnou linku pojišťoven, na které vám operátor poradí a kontaktuje asistenční službu – v případě Kooperativy Global Assistance.

Pro nahlášení škody si připravte

 • číslo pojistné smlouvy
 • údaje o nehodě
 • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)
 • údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody
 • nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e–mail

Nahlaste škodu

Co nejdříve nahlaste škodu pojišťovně. Oznámit škodu může pojištěný nebo na základě plné moci zástupce pojištěného.

Po telefonickém nebo osobním oznámení škody Vás do 3 hodin bude kontaktovat technik ohledně sjednání prohlídky poškozeného vozidla.

Vznikla Vám škoda na vozidle?

Zvolte si, jak stanovit výši škody
 

 • vlastním rozpočtem pojišťovny (v tomto případě nedokládáte fakturu za opravu)
 • na základě předložených dokladů o provedení platby za práce na odstranění škody autoservisem

Pokud je vozidlo poškozeno tak, že jeho oprava není účelná (náklady na opravu by převýšily cenu vozidla v době poškození) nebo technicky možná (neopravitelné poškození), jedná o tzv. totální škodu. Při prohlídce budete na případnou totální škodu technikem upozorněni.

Naše péče ve smluvních servisech

K opravě poškozeného vozidla vám doporučujeme využití smluvních servisů Kooperativy. Jedná se o servisy autorizované pro konkrétní značky vozidla i nezávislé (tzv. neznačkové), přičemž u svých smluvních partnerů klademe důraz na dodržování kvality opravy a jejich dostupnost v regionech.

Hlášení škody z havarijního pojištění

Pro nahlášení škody si připravte

 • číslo pojistné smlouvy
 • údaje o nehodě
 • údaje o svém vozidle (SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)
 • údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody (nezapomeňte uvést svou adresu, telefon a e-mail)

Hlášení pojistné události z povinného ručení

Pojistná událost z povinného ručení - způsobil jsem škodu

Pokud hlásíte pojistnou událost ze svého povinného ručení – způsobili jste škodu někomu jinému – budete potřebovat tyto údaje:

 • číslo pojistné smlouvy
 • údaje o nehodě
 • údaje o svém vozidle (SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)
 • údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody
 • nezapomeňte uvést svou adresu, telefon a e-mail
 • údaje o druhém účastníkovi pojistné události (poškozený)
 • údaje o poškozeném vozidle či jiném majetku druhého účastníka (SPZ, tovární značku a typ, rozsah škody)
 • informace o způsobené škodě a případně nárocích, které vůči vám poškozený vznesl.

Pojistná události z povinného ručení našeho klienta, který vám způsobil škodu – jste poškozený

Hlásíte pojistnou událost z povinného ručení našeho klienta, který vám způsobil škodu – jste poškozený – budete potřebovat tyto údaje:

 • číslo pojistné smlouvy vozidla, kterým vám způsobena škoda (číslo Zelené karty)
 • údaje o nehodě
 • údaje o druhém účastníkovi pojistné události, který vám způsobil škodu
 • údaje o vozidle, kterým vám byla způsobena škoda (vždy SPZ, tovární značku a typ)
 • údaje o svém poškozeném vozidle (SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody), případně jiném majetku či jiné újmě (např. újma na zdraví)
 • údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody
 • nezapomeňte uvést svou adresu, telefon a e-mail
 • informace o vzniklé škodě či jiné újmě

Jak probíhá řešení škody

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo...

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo a škodu dostane k vyřešení tzv. likvidátor. O přiděleném čísle pojistné události vás obratem budeme informovat.

Do 3 hodin se vám ozve technik ohledně sjednání prohlídky poškozeného vozidla...

Prohlídka poškozeného vozidla může proběhnout:

 • ve smluvním servisu (prohlídku provede přímo servis, technik vás nebude kontaktovat)
 • podle přání poškozeného (v místě bydliště apod.)
 • na kontaktním místě Kooperativy pro prohlídky vozidel (zajišťuje Global expert)

Naše péče

Náš technik se vám ozve do 3 hodin po uplatnění nároku, dohodne s vámi prohlídku vozidla a vysvětlí, jak bude řešení škody probíhat.


Zápis o prohlídce pořídíme v elektronické podobě i pro vás. Nehrozí tak jeho ztráta či poškození a naleznete jej na našem webu.


Nemáte-li po dobu nezbytného výpadku vašeho vozidla k dispozici jiné vozidlo, a přesto jej nutně potřebujete, my Vás ve štychu nenecháme. Projděte si náš ceník sazeb náhradních vozidel. Naleznete v něm také základní pravidla posuzování výše nároku na úhradu nákladů vynaložených na náhradní vozidlo. Pro více informací se obraťte na naši zákaznickou linku 957 105 105.

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty...

Likvidátor prostuduje všechny dokumenty obsažené ve spisu k pojistné události a zašle vám informační dopis s uvedením toho, co bude nutné k události doložit. Může vás také kontaktovat telefonicky, aby vás informoval o následném postupu. S likvidátorem se můžete potkat a osobně s ním řešení pojistné události probrat.

Způsobili jste někomu jinému újmu a chcete, aby za Vás událost pojišťovna vyřídila?

Abychom mohli událost komplexně vyřídit, je nutné, abychom se dozvěděli nejen o všech podstatných okolnostech, ale i nárocích, které poškozený může vznést i přímo vůči vám. Pokud se tak stane a poškozený od vás bude od požadovat úhradu vzniklé škody, informujte nás o tom co nejdříve. Bez našeho vědomí se nezavazujte k plnění jakýchkoli nároků, ani je neuznávejte za oprávněné. V krajním případě může poškozený uplatnit své nároky prostřednictvím soudu. Na základě vašich informací vám můžeme poskytnout argumenty k obraně proti žalobě, vstoupit do soudního sporu a tím vám poskytnout potřebnou právní pomoc.

Do 15 dnů po skončení našeho šetření vám zašleme pojistné plnění.

Pro řádné vyšetření škodní události od Vás potřebujeme doložit nutné dokumenty. Jakmile máme všechny potřebné podklady, můžeme se pustit do šetření škody. Celé šetření musíme zvládnout do 3 měsíců. Pokud by nám cokoliv bránilo v dodržení termínu, budeme Vás informovat. Na průběh šetření se samozřejmě můžete kdykoliv zeptat.

Peníze vám vyplatíme dle vašeho požadavku...

Peníze vám vyplatíme dle vašeho přání převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Ovšem rychlejší a stejně tak i šetrnější k přírodě je převod na bankovní účet.

Pojistné plnění může být vyplaceno na účet:

 • Opravce (servis)
 • Váš
 • Jiný Vámi uvedený účet

Jak zjistit aktuální stav škody

 • podívejte se on–line
 • zeptejte se na naší zákaznické lince 957 105 105

Smluvní autopůjčovny a autoservisy

V případě škody na vozidle můžete využít také služeb našich smluvních partnerů:

Hlášení pojistné události, Nahlásit pojistnou událost, nahlášení pojistné události, [Hlášení pojistné události - pojištění vozidel]