Kooperativa

Základní dokumenty

Výpis z obchodního rejstříku k 18. 10. 2018
Stanovy společnosti
Povinná informace o pojišťovně k 31.12.2017
Zpráva SFCR za rok 2017
Zpráva SFCR za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty 30. 9. 2017
Účetní rozvaha k 30. 9. 2017
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Účetní rozvaha k 31.12.2017
Povinná informace o pojišťovně k 30. 09. 2017
Výkaz zisků a ztrát k 31. 3. 2018
Účetní rozvaha k 31. 3. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 31.3.2018
Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2018
Účetní rozvaha k 30. 6. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 30. 6. 2018

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v pojištění osob
Informace o zpracování osobních údajů v pojištění vozidel
Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění
Informační memorandum o spotřebitelském úvěru
INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
Námitka proti zpracování osobních údajů
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů_obecný formulář
Odvolání souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu a genetických údajů
Odvolání souhlasu - námitka proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu
Uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů
Žádost o přístup k osobním údajům
Žádost o výmaz osobních údajů
Žádost o omezení zpracování osobních údajů.
Žádost o opravu osobních údajů
Žádost o přezkum automatizovaného rozhodnutí

Vlastnoruční digitální podpis

Vlastnoruční digitální podpis - instalační příručka
Vlastnoruční digitální podpis - ovladače pro použití
Leták pro získatele
Leták pro klienta
Nabídka VIG 2018