Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

Praktické pojištění  pro společenství vlastníků bytového domu nebo pro bytové družstvo, které je vlastníkem bytového domu.

K čemu je pojištění dobré

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu, kterou způsobila:

  • Fyzická nebo právnická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena výboru, event. předsedy, nebo člena kontrolní komise (společenství vlastníků).
  • Člen představenstva nebo kontrolní komise pojistníka (bytového družstva) při výkonu své funkce v souvislosti se správou, provozem a opravami domu ve vlastnictví bytového družstva. 

 

Co vám pojistíme

  • škodu (újmu na jmění) a nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění, pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu újmy)
  • náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebude zbytečně zdržovat papírováním.

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost členů SVJ a BD