Vážení klienti,
je nám to velmi líto, ale v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, uzavíráme nejméně do 2. 11. všechny naše pobočky. Můžete využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Případně lze využít telefonní kontakt na pracovníka pobočky, který je uveden na vstupních dveřích pobočky. Každý náš pracovník bude nápomocen k vyřešení Vašeho požadavku. Děkujeme za pochopení.

Dočasné omezení provozu infolinky

Vážení klienti. S ohledem na vládní opatření proti šíření nemoci Covid-19 a naši dobrovolnou pomoc hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

Praktické pojištění pro společenství vlastníků bytového domu nebo pro bytové družstvo, které je vlastníkem bytového domu.

K čemu je pojištění dobré

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu, kterou způsobila:

  • Fyzická nebo právnická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena výboru, event. předsedy, nebo člena kontrolní komise (společenství vlastníků).
  • Člen představenstva nebo kontrolní komise pojistníka (bytového družstva) při výkonu své funkce v souvislosti se správou, provozem a opravami domu ve vlastnictví bytového družstva. 

Pojistíme vám

  • škodu (újmu na jmění) a nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění, pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu újmy)
  • náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebude zbytečně zdržovat papírováním.

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost členů SVJ a BD