Pojištění kybernetických rizik

Odškodnění při úniku dat i poškození systémů.

Odškodnění při úniku dat i poškození systémů.

K čemu je pojištění kybernetických rizik dobré

Většinu informací sdílíme na internetu, a dokonce i obchody sjednáváme online, proto jsou naše osobní i firemní data neustále ohrožena. Váš e-shop mohou kdykoliv napadnout hackeři, citlivé údaje o zákaznících i dodavatelích mohou vynést bývalí zaměstnanci nebo se vaše data jednoduše ztratí. 

Ztráta dat, důvěry zákazníků a často i finančních prostředků může být pro vaše podnikání fatální. Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) navíc přímo ukládá povinnost adekvátně zabezpečit osobní data a v případě podobného útoku a absence zabezpečení hrozí vysoké pokuty. Proto vás proti kybernetickým rizikům pojistíme.

 

Pro koho je pojištění určeno

Pro všechny podnikatele, firmy i neziskové organizace, které uchovávají osobní i jiná data svých zákazníků, pacientů, žáků, zaměstnanců a obchodních partnerů a pracují s nimi. Mohou to být i další „chráněné“ informace, např. to, co je předmětem obchodního tajemství, což pro mnoho firem je klíčové a důležité.

Každý systém je napadnutelný, největším rizikem je však lidská chyba, tedy zanedbání bezpečnostních procesů, které může vést k úniku nebo zneužití osobních dat klientů, nefunkčnosti počítačových systémů, přerušení provozu i poškození dobrého jména firmy. Chybu člověka nelze zcela vyloučit, ale můžete se proti ní pojistit.

Pojištění kybernetických rizik je možné sjednat v případě, že dbáte na určitá bezpečnostní opatření, jako je například používání silných hesel a antivirů, práce v oficiálních a aktuálních verzích programů nebo pravidelné zálohování dat.

Přesný výčet povinných bezpečnostních opatření nutných pro uzavření pojištění kybernetických rizik s vámi rádi osobně prokonzultujeme.

Co pojištění kryje

Pojištění kybernetických rizik od Kooperativy kryje v případě kybernetického incidentu:

 • škody na datech v elektronické podobě, nefunkčnost počítačového systému
 • náklady regulatorního řízení
 • náklady public relations – obnovu dobrého jména
 • odpovědnost za újmu způsobenou únikem dat v elektronické podobě
 • přerušení provozu (volitelné připojištění)

Aby byla škoda z pojištění likvidní, musí nastat tzv. kybernetický incident:

 • poškození, zničení, ztráta nebo odcizení dat v elektronické podobě způsobené úmyslným jednáním jako např.:
  • hackerský útok, malware, ransomware
  • nespokojený nebo zhrzený zaměstnanec vynese data v elektronické podobě
 • nedbalostní pochybení vedoucí k poškození či ztrátě dat v elektronické podobě, např.:
  • zaměstnanec omylem pošle dokument s citlivými osobními údaji klienta na neoprávněnou osobu
  • zaměstnanec nechá PC nebo notebook bez dozoru a v nezabezpečeném režimu
 • DDOS útok úmyslné přetížení nebo zahlcení počítačového systému, které způsobí odepření služby (nefunkčnost, zablokování systému)

Na co se pojištění nevztahuje

Pojištění se nevztahuje zejména na:

 • úhradu sankcí
 • výkupné
 • náklady na upgrade a aktualizaci systémů, preventivní opatření

Co dělat, když dojde ke kybernetickému útoku

 1. Zavolejte na 957 105 105 (infolinka Kooperativy). Operátor přijme hlášení a buď vám poradí ihned, nebo záležitost předá k dalšímu řešení specializovanou IT firmou.
 2. Bezprostředně po nahlášení škody se s vámi spojí technický pracovník, se kterým si dohodnete následný postup.
 3. Případné vynaložené náklady (kryté pojištěním) doložíte v rámci šetření pojistné události dle pokynů likvidátora přiděleného k vaší pojistné události.

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu – Pojištění kybernetických rizik