Zavazadla

Pojištění zavazadel po celé Evropě.

Pojištění zavazadel po celé Evropě.

K čemu je dobré pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel sjednáváte pro případy odcizení, poškození nebo zničení zavazadel ve vozidle. Platí rovněž pro věci osobní potřeby.

 

Co všechno pojištění obsahuje

Pojištění sjednáte ve dvou variantách:

  • Bez odcizení (havárie + živel)
    Kryje poškození nebo zničení zavazadel umístěné ve vozidle, které bylo způsobeno havárií vozidla nebo živelnou události (záplava, požár, apod.).
  • S odcizením (havárie + živel + odcizení)
    Oproti předchozímu kryje navíc i riziko odcizení zavazadla zlodějem z vozidla.

Co byste ještě měli vědět

Pojištění se nevztahuje na cennosti (např. peníze) a na zavazadla, která byla odcizena z vašeho auta v noci (mezi 22:00 a 6:00).

Dokumenty k pojištění

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění zavazadel