Živel k povinnému ručení

Pokud vám například kapotu zničí kroupy.

Pokud vám například kapotu zničí kroupy.

K čemu je dobré pojištění živlu

Uhradíme vám škody, když vaše auto například potlučou kroupy nebo ho zaplaví velká voda. Platí v České republice.

 

Co všechno pojištění obsahuje

Rozsah pojištění:

  • požár a jeho průvodní jevy
  • povodeň nebo záplava
  • přímý úder blesku
  • vichřice
  • krupobití
  • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin
  • sesouvání nebo zřícení lavin
  • tíha sněhu nebo námrazy
  • pád stromů, stožárů nebo sloupů veřejného osvětlení čí telekomunikací, ke kterému došlo v důsledku působení některé přírodní fyzikální síly

 

Dokumenty k pojištění

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové živelní pojištění vozidla