Úraz

Odškodnění za zranění, když se vybouráte.

K čemu je pojištění dobré

Pojištění se vztahuje na tělesné poškození, trvalé následky, smrt následkem úrazu a také na pobyt v nemocnici. Platí pro celou posádku auta.

Parametry pojištění

Nabízíme 3 varianty pojištění dle výše pojistných částek.

Varianty pojistných částek pro jedno místo

  UM US UV
Trvalé následky 200 000 Kč 600 000 Kč 1 500 000 Kč
Smrt úrazem 100 000 Kč 300 000 Kč 800 000 Kč
Tělesné poškození 25 000 Kč 75 000 Kč 200 000 Kč
Hospitalizace v důsledku úrazu 200 Kč 200 Kč 200 Kč

Dokumenty k pojištění

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové úrazové pojištění osob přepravovaných vozidlem
Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (RH-980/19)