Úraz

Odškodnění za zranění, když se vybouráte.

Odškodnění za zranění, když se vybouráte.

K čemu je pojištění dobré

Pojištění se vztahuje na tělesné poškození, trvalé následky, smrt následkem úrazu a také na pobyt v nemocnici. Platí pro celou posádku auta.

 

Co všechno pojištění obsahuje

Varianty pojistných částek pro jedno místo ve vozidle.

Varianty pojištění podle výše pojistných částek Nižší limity Střední limity Vysoké limity
Trvalé následky 200 000 Kč 600 000 Kč 1 500 000 Kč
Smrt úrazem 100 000 Kč 300 000 Kč 800 000 Kč
Tělesné poškození 25 000 Kč 75 000 Kč 200 000 Kč
Hospitalizace v důsledku úrazu 200 Kč 200 Kč 200 Kč

Pojištění lze sjednat k povinnému ručení i havarijnímu pojištění.

Úraz řidiče v ceně pojištění

Úrazové pojištění řidiče (s nižšími limity) získáte automaticky k nové smlouvě povinného ručení s limity pojistného plnění od 70/70 mil. Kč.

Dokumenty ke stažení

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové úrazové pojištění osob přepravovaných vozidlem
Oceňovací tabulky pro pojištění osob
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel