Živel

Pokud vám kapotu zničí kroupy nebo vám na auto spadne strom.

K čemu je pojištění dobré

Abyste nespílali nad svým neštěstím, když na vaše auto spadne strom nebo ho potlučou kroupy, ale nechali si škodu proplatit od pojišťovny. Pojištění platí i při cestování po Evropě.

Rozsah pojištění

  • požár a jeho průvodní jevy
  • povodeň nebo záplava
  • úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, tíha sněhu nebo námrazy
  • pád stromu, stožáru nebo sloupu veřejného osvětlení v důsledku výše uvedených pojistných nebezpečí, vyjma tíhy sněhu nebo námrazy

Co byste ještě měli vědět

Proti živlu se můžete pojistit dvojím způsobem:

  • Vybrat si pojištění proti živlu jako jedno z rizik k vašemu havarijnímu pojištění  
  • Přidat si ho jako doplňkové pojištění k vašemu povinnému ručení

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů k pojištění vozidel
Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (H-350-14)
Asistenční sešit
Informace pro klienta
Informační dokument o pojistném produktu – Komplexní pojištění vozidla
Informační dokument o pojistném produktu – Doplňkové pojištění vozidla