Živel k povinnému ručení

Když vám vozidlo či motocykl poškodí přírodní živel, opravu vám proplatíme.

Když vám vozidlo či motocykl poškodí přírodní živel, opravu vám proplatíme.

K čemu je pojištění dobré

Uhradíme vám škody, když na vaše vozidlo či motocykl spadne strom, potlučou ho kroupy nebo zasáhne jiný přírodní živel.

 

Co všechno pojištění obsahuje

Pojištění živlu se vztahuje na následující události:

  • povodeň, záplava
  • úder blesku, požár
  • vichřice
  • krupobití
  • sesuv půdy, lavina
  • pád stromu/stožáru zapříčiněné vichřicí

Platí na území České republiky. Pojištění lze sjednat k povinnému ručení vozidla či povinnému ručení motocyklu.

 

Dokumenty ke stažení

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové živelní pojištění vozidla
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel